Jeg ønsker meg ikke et verdinøytralt samfunn

Av

Samfunnet trenger rotfeste for å blomstre. Derfor bør vi ikke bryte forbindelsen til egne røtter. Det kristne verdigrunnlaget har formet samfunnet vårt gjennom tusen år, og er et trygt fundament å bygge videre på.

DEL

MeningerValgkamp kan fort fremstå som en konkurranse mellom partiene om å love mest mulig penger til ulike gode formål. Og vi i KrF har for lengst meldt oss på i konkurransen. Vi er selvfølgelig opptatt av å fortelle velgerne om våre prioriteringer, og det er god grunn til å kjempe for flere lærere i skolen, flere helsesøstre, valgfrihet for familiene og et økonomisk løft for minstepensjonistene.

Likevel handler mitt viktigste valgløfte ikke om penger, men om verdier. Jeg lover å stå opp for de kristne grunnverdiene. Jeg ønsker meg ikke et verdinøytralt samfunn, og jeg vil ikke at vi skal skyve vår egen kultur og tradisjon under teppet. For i møtet med en verden i stadig endring, med stadig nye utfordringer og etiske dilemmaer som setter oss på prøve, tror jeg nøytralitet er et dårlig verktøy.

Derfor vil jeg være tydelig på hva som er mitt og KrFs verdimessige utgangspunkt. Vi vil løfte fram menneskeverdet, det kristne menneskesynet, og tanken om at alle mennesker har eksakt samme verdi. Ingen skal sorteres bort når de er små, eller «stemples ut» når de er gamle. Vi sier nei til aktiv dødshjelp, og vil trå varsomt i møte med bioteknologiens mange muligheter. Det som kan redde liv, er bra. Det som sorterer liv, må det settes grenser for.

Vi vil ha et samfunn der vi bryr oss om andre. Vi vil trappe opp bekjempelsen av vold mot barn, og fortsette kampen mot barnefattigdom. Vi vil legge til rette for de små fellesskapene, slippe frivilligheten til, gi familiene mer tid og fleksibilitet i hverdagen, og ta vare på søndagen som en annerledesdag.

Og vi vil insistere på at Norge aldri må bli seg selv nok. Det norske folk har alltid stilt opp for fattige og forfulgte, og bidratt til at mennesker andre steder i verden har funnet en vei ut av nød og fattigdom. Det er en arv vi skal ta vare på. Og ikke minst må vi forvalte og bevare natur og miljø til beste for kommende generasjoner.

Det er også viktig å formidle den kristne kultur- og verdiarven videre til kommende generasjoner gjennom trosopplæring, skole og barnehage. KrF er garantisten for at K-en i KRLE-faget videreføres. Det ikke mer nøytralitet vi trenger, men verdiforankring og rom for mangfold. Det er de kristne verdiene som har skapt det gode samfunnet vi har, og de er det beste fundamentet å bygge fremtidens Norge på. Det er verdier som varer og verdier som varmer.

Anders Tyvand

Stortingsrepresentant og 1. kandidat for Vestfold KrF

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags