Gå til sidens hovedinnhold

Politisk ansvarsfull gjerning etterlyses

Artikkelen er over 1 år gammel

Det blir mer og mer klart at kommuneøkonomien i både Tønsberg og Færder er svært dårlig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tønsberg har store problemer med å få budsjettet i balanse og det er nå lagt opp til å kutte radikalt i pleie- og omsorgssektoren. I stedet for å ta tak i problemet putter politikerne i Færder hue i sanda og balanserer budsjettet med forbruk av oppsparte fondsmidler, et fond for uforutsette hendelser som de erkjenner vil være oppbrukt i løpet av valgperioden, og det er dokumentert at bemanningsfaktoren i pleie- og omsorgstjenesten er langt under landsgjennomsnittet.

Dette viser at det er svært god grunn til å vurdere å innføre eiendomsskatt som ikke er verre enn at de aller fleste av landets kommuner har innført slik skatt, med god grunn vil jeg tro, noe Tønsberg og Færder åpenbart har god grunn til.

Skremselspropaganda av TB

Det er derfor forstemmende å lese redaktørens leder i TB den 23. januar der innføring av eiendomsskatt frarådes da dette isolert sett vil ha samme effekt som å tisse i buksa, sitat: «Eiendomsskatt kan nok ha en kortvarig effekt, men hvis man ikke har klare retningslinjer for hva den skal og ikke skal brukes til, blir økonomien like stram igjen» og at folk må gå fra gård og grunn. Dette er reinspikka skremselspropaganda.

LES OGSÅ: Tøffe tak i Tønsberg

Det er fullt mulig å øremerke en eiendomsskatt for finansiering av kommunal helse- og omsorgstjeneste der det pr dato er størst behov, et behov som vil øke drastisk grunnet eldrebølgen vi vet kommer samt stadig økt kvalitetsbevissthet blant brukerne. Videre er det fullt mulig å innrette en eiendomsskatt med sosial profil slik at ingen må gå fra gård og grunn i likhet med erfaringer i andre kommuner.

LES OGSÅ: SV-Olav tordner mot Ap-Annes sparekniv: – Dette er helt uakseptabelt

Redaktøren hevder at eiendomsskatt rammer usosialt. Dette er ikke nødvendigvis riktig og det er litt pussig da at redaktøren ikke er like bekymret for de usosiale konsekvensene av det overdimensjonerte og rådyre fastlandsforbindelsesprosjektet som han og det politiske flertallet fortsatt ivrer for, et prosjekt som burde vært stanset for lenge siden.

LES OGSÅ: Det var varslet kjempekutt i Nye Tønsberg – men nå viser det seg at det blir enda verre

Bompenger er i realiteten en svært usosial skatt. Politikerne skyr åpenbart ikke bompenger i en situasjon der de samme politikerne nekter å innføre eiendomsskatt som er langt mer sosialt rettferdig.

LES OGSÅ: Færder trenger flere kortreiste arbeidsplasser

Klarer seg ikke uten

Sannheten er at både Tønsberg og Færder ikke lenger kan unnlate å innføre eiendomsskatt ettersom begge kommunene ikke evner å finansiere eksisterende drift og langt mindre nye sykehjem, svømmehall mm i Tønsberg og sårt tiltrengt standardheving innen eldreomsorgen i Færder som har en bemanningsfaktor pr dato langt under landsgjennomsnittet. Ingen skal fortelle meg at lav bemanningsfaktor ikke går ut over tjenestekvaliteten der uverdige forhold lett oppstår.

LES OGSÅ: En takk til våre velgere

Vi bør kunne forvente av våre politikere at de evner å se konsekvensene for innbyggerne av både skyhøye bompengesatser og eiendomsskatt de ikke lenger kan unnlate å innføre. Hvordan kan de drømme om å økt tilflytting for å demme opp for eldrebølgen og næringsetablering for å styrke kommuneøkonomien?

Færderpolitikerne synes åpenbart det er morsommere å lage lang liste over nye tiltak for en rekke gode formål de ønsker å gjennomføre samtidig som de nekter å sørge for inntekter for å få balanse i budsjettet og for å opprettholde og videreutvikle kvalitetsnivået i eldreomsorgen. Dette er uansvarlighet basert på urealistisk valgløfte. Jeg etterlyser politisk ansvarsfull gjerning. Var det noen som nevnte politikerforakt? Jeg gremmes!

Kommentarer til denne saken