Positiv til byggeplanene på hytta i 100-metersbeltet: – Det anses utelukkende positivt at annekset flyttes lenger vekk fra sjøen

– De nye tiltakene vil ikke komme i konflikt med allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen.