Gå til sidens hovedinnhold

Presiseringer og utelatelser i artikkel fra Tønsbergs Blad

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tønsbergs Blad publiserte 02.03.2019 en artikkel med tittelen «Smiths venner og skjulte koblinger - slik smadret denne rønna prisrekorden». Artikkelen inneholder grove og uriktige beskyldninger mot vårt selskap. I forbindelse med artikkelen ønsker Sigma Eiendomsutvikling å opplyse om følgende:

Tønsbergs Blad opplyser at Sigurd Johan og Ingrid Bratlie solgte angjeldende eiendom i Bergjevegen i januar 2019. Dette er uriktig. Den omtalte boligen ble overtatt av vårt selskap i 2013. Sigurd Johan og Ingrid Bratlie har altså ikke vært eiere av eiendommen siden da. Dette har også vært kommunisert til offentlige myndigheter siden kjøpstidspunktet for mange år siden.

LES SAKEN: Smiths venner og skjulte koblinger – slik smadret denne rønna prisrekorden

Eiendommen har stått i balansen i våre regnskaper siden overtagelsen i 2013. I forbindelse med overtagelsen ble det tinglyst urådighetserklæring fra selger i grunnboken for eiendommen. Overskjøting av eiendommen ble ikke tinglyst ved overtagelsen, men det ble utstedt blankoskjøte fra selger. Tinglysing av skjøte hos ny eier ble først nylig foretatt i forbindelse med en restrukturering hos oss. At det i forbindelse med en eiendomsutviklers overtakelse av en eiendom fylles ut blankoskjøte og urådighetserklæring i påvente av en avklaring av endelige planer for eiendommen, og at overskjøting tinglyses på senere tidspunkt, er helt normalt i bransjen. Vi viser i den forbindelse til Kartverkets eget nettsted, der det angis: «En person kan gyldig erverve eiendomsrett til en eiendom uten å tinglyse det.» Det ser ut til at Tønsbergs Blad blander sammen de juridiske begrep for eiendomsoverdragelse og rettsvern.

I forbindelse med tinglysingen relatert til vår omstrukturering ble det beklageligvis gjort en feil i registrering av transaksjonssum, som altså var 7 millioner, ikke 14. Vi har vært i kontakt med kartverket angående korrigering av transaksjonen, og av effektivitetshensyn er vår advokat videre engasjert for å få rettet opp forholdet. Summen på 7 millioner er for øvrig basert på profesjonell verdivurdering fra tredjepart.

Det har aldri vært forhandlinger mellom oss og Statens Vegvesen, og sistnevnte har aldri avvist noe krav fra oss. Derimot har vår advokat jevnlig vært i dialog med Statens Vegvesen for å bli oppdatert på når det er klart for slike forhandlinger. Det er nemlig forskjellige mekanismer for boliger som er eid av privatpersoner og benyttes som privatbolig, og eiendommer som er eid av profesjonelle utviklere og ikke benyttes på samme måte. I denne forbindelse viser vi til epost fra Statens Vegvesen til vår advokat 12. mai 2017. Dette er bare en av flere eposter i saken. Statens Vegvesen referer her til vilkårene for innløsning før finansiering av ordinært grunnerverv er klart, og skriver til vår advokat: «Vi kan ikke se at vilkårene er oppfylt for eiendommen gnr. 6, bnr. 58 i Sola kommune i og med at eier ikke bebor eiendommen, og det er et utleieobjekt.» Vår forespørsel var i denne sammenheng hvorvidt det var klart for å påbegynne forhandlinger. Det har altså ikke forekommet forhandlinger i saken nettopp fordi vi som eiendomsutvikler ikke bebor eiendommen.

Eierskapet til vårt selskap er langt fra så mystisk som Tønsbergs Blad framstiller det. Selskapsinformasjon er enkelt tilgjengelig fra britiske selskapsregistre. Forøvrig er Jan Lindstad ikke daglig leder i det engelske holdingselskapet slik Tønsbergs Blad skriver.

Tønsbergs Blads definisjon av interessefellesskap og deres forsøk på å gjøre vårt selskap til et «Smiths-venner-selskap» får stå for avisens egen regning.

Kommentarer til denne saken