Gå til sidens hovedinnhold

Presterødbakken: Det beste resultatet, også for bussen, vil være å fjerne det nye feltet helt

Jeg stiller meg tvilende til at løsningen i Presterødbakken forbedrer trafikkavviklingen i Kilenområdet radikalt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2007 ble det brukt over en milliard kroner på å bygge en tunnel gjennom Frodeåsen og rundkjøringer på Kilen. Anlegget skulle redusere trafikken gjennom sentrum. Så velger man å sette en propp i enden av dette flotte veianlegget, nemlig Presterødbakken. Den dårlige kapasiteten her førte til lange køer mot sentrum og langs Ringveien slik at mye av hensikten med anlegget falt bort. For mange var det fortsatt raskere å kjøre gjennom sentrum. Så hvorfor ikke Presterødbakken ble bygget ut samtidig er et mysterium.

Nå har man bygget ut Presterødbakken og krysset. Men jeg stiller meg tvilende til at løsningen forbedrer trafikkavviklingen i Kilenområdet radikalt. Av politiske grunner er det høyere feltet i bakken et såkalt 2+ felt. Det vil si kun biler og busser med to eller flere passasjerer kan benytte det. Uten å ha tilgang til noen trafikktelling vil jeg anta at det er et mindretall biler med to eller fler passasjerer i rushtiden. Det som sannsynligvis vil skje er at trafikken vil gå sakte i venstre felt fordi det her er mye trafikk, mens den nærmest vil stoppe opp i høyere felt i bunnen av bakken. Grunnen til dette er at når biler i høyere felt med kun en person kommer til starten av bakken må de over i venstre felt. Her går trafikken sakte, og bilene slipper ikke lett inn i venstre felt. Tidligere var det fletting her. Det er det ikke nå lenger med mindre det skal skiltes om senere.

LES OGSÅ (+): Otto skjønner ikke poenget med samkjøringsfeltet: – Et mysterium at de velger å sette en propp i enden av dette flotte veianlegget

Det vil altså bli stående biler i høyere felt som prøver å komme over i venstre, og de vil blokkere trafikken bakover, blant annet bussene. Og argumentasjonen for 2+ felt var nettopp å hjelpe bussene frem. Selv om flere etter hvert vil velge venstre felt før de kommer til bakken vil det nok være mange biler som må skifte felt ved bakken. Akkurat nå er det redusert rushtidstrafikk på grunn av korona og hjemmekontor, så vi må vente litt for å se hvordan det går.

Les også

Hit eller dit – hvordan skal vi egentlig kjøre i Presterødbakken?

Mulige løsninger hvis dette blir et stort problem kan være å gjøre høyre felt til 2+ gjennom hele Kilenområdet og sette opp fletteskilt i bunnen av bakken. I tillegg bør man prøve å utnytte kapasiteten i høyere felt bedre ved å tillate elektriske biler å kjøre der.
Sannsynligvis ville det beste resultatet, også for bussen, være å fjerne 2+ helt.

Og så skulle man ha bygget 2 felt ut av byen helt bort til Gauterødkrysset for raskest mulig få bilene ut av Kilenområdet. Derved ville Frodeåstunnellen blitt et mye bedre alternativ for trafikk fra Ringveien og Nøtterøy.

Kommentarer til denne saken