Presterødbakken er fiks, ferdig, men én ting må endres allerede...

Dersom du kommer gående eller syklende i den nye Presterødbakken, kan du oppdage et helt nytt stedsnavn.