Gå til sidens hovedinnhold

Presterødbakken: Hvor er Tønsbergs politikere?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ennå foreligger ikke fylkesveimyndighetenes evalueringsrapport om 250 millionerprosjektet Presterødbakken. Siste informasjon (Tønsbergs Blad 7. mai) er at eventuelle endringer i Presterødbakken neppe vil bli endelig besluttet før etter sommerferien. Nå skal først trafikksikkerhetsgruppen snakke med andre etater – før rapporten skal opp til politisk behandling. Det er til slutt fylkespolitikerne fra Vestfold og Telemark som skal ta den endelige beslutningen om bl.a. det mye omtalte 2+ feltet skal tas bort eller fortsette i nåværende eller en annen form.

Selv har jeg engasjert meg i denne saken. Det begynte som bilist boende i Presterødåsen, deretter gjennom Facebook-innlegg og omtaler i Tønsbergs Blad. Det viste seg ganske raskt at bare ikke jeg var rimelig oppgitt over denne løsningen. Flere hundre har støttet meg på Facebook, i aviskommentarer, ved personlige mailer og SMS-er, og ikke minst kjente og ukjente som faktisk har stoppet meg på gata for å takke for engasjementet. Sånn er godt å lese og høre. En høyst personlig trafikktelling i bakken en mandag ettermiddag i april, har ført til mange til dels morsomme – men positive – tilbakemeldinger. Tellingen av de 1100 bilene viste at 910 kjørte i det venstre feltet opp bakken, mens 190 brukte høyrefeltet (altså 2+ feltet).

Jeg forstår det slik at ikke bare 2+ feltet men hele trafikkanlegget skal evalueres. Derfor er det forståelig at man trenger tid. Men jeg håper inderlig at det ikke ble brukt særlig tid på å skjønne at en slik 2+ løsning er håpløs på en så kort strekning og må fjernes! Det burde gjøres før trafikken øker som følge av færre hjemmekontorer og ikke minst økende trafikk av turister med og uten campingvogner eller i bobiler.

Det er fylkespolitikerne som skal ta den endelige avgjørelsen. Allikevel hadde jeg håpet at også Tønsbergs politikere – som tross alt er valgt av de aller fleste trafikantene i Presterødbakken – hadde kommet på banen. Men kanskje er de preget av ordfører Anne Rygh Pedersen som allerede i Tønsbergs Blad 28. oktober i fjor – noen dager før anlegget offisielt ble åpnet – uttalte at «jeg er litt forsynt», og hun så seg lei av de negative kommentarene i diskusjonen rundt Presterødbakken. «Selv om dette feltet er nytt for Tønsbergensere, er jeg overbevist om at vi klarer å venne oss til det», uttalte ordføreren. Hun skulle bare visst hva som senere skulle komme av kritikk!

I håp om å få våre lokale topp-politikere engasjerte nå, sendte jeg 29. april en mail til flere av dem med spørsmål om de snart ville komme på banen med uttalelser i «Presterødbakken-saken». Foreløpig – to uker senere – har jeg mottatt kun en tilbakemelding. Jeg hadde i det minste håpet i hvert fall å få en bekreftelse på at mailen var mottatt.

Det var SVs Olav Sannes Vika som var den eneste som svarte meg, og han skal ha «kred» for det. Ikke uventet skrev han at hans mål var å prioritere kollektivt, og således at høyre felt kun skulle være forbeholdt kollektivtransport og elbiler. For egen del må jeg medgi at enda farligere situasjoner da ville oppstå på toppen og bunnen av bakken og kø i venstre felt bli større.
Det skal innrømmes at køene totalt sett er blitt mindre i selve bakken, men trafikksikkerheten har altså blitt atskillig farligere. Og dessuten har køene flyttet på seg. Det er i rushtrafikken på ettermiddagene ikke uvanlig at køen står på Ringveien, over Kilen og i Slagenveien og Halfdan Wilhelmsens alle.

Det er altså mitt håp at 2+ feltet i første rekke fjernes. Det kan ikke være sånn at det er – som noen har fortalt meg – og skrevet i kommentarfelt – at de er «livredde» for å kjøre i Presterødbakken. Bare det burde i hvert fall fått Tønsbergs politikere til å reagere.

Kommentarer til denne saken