I slutten av denne uken er det klart for KS' strategikonferanse for Vestfold og Telemark. På konferansen skal dere som politikere gi KS tilbakemelding om hvordan man skal sørge for at kommuner blir og forblir attraktive arbeidsgivere for kompetente medarbeidere, og ikke minst gi tilbakemelding på hvilken innretning hovedtariffoppgjøret bør ha for å stimulere til dette.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 for Vestfold og Telemark viser til at sykepleiere er den yrkesgruppen hvor det er størst arbeidskraftbehov. I tillegg vet vi at én av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de ti første årene, og kommunene selv sier at deres største utfordring er å rekruttere sykepleiere. Så hva skal til? Sykepleierne selv er tydelige på at bedre bemanning, høyere lønn og styrket fagmiljø er en forutsetning for å holde på sykepleierne.

Og jeg er helt sikker på at dere vil bo i en kommune som har nok kompetente og faglig dyktige sykepleiere. Da må dere sørge for at KS fortsetter å prioritere sykepleierne!

Svekker kvaliteten

Hver dag tar sykepleiere tusenvis av beslutninger og avgjørelser for pasientene i en travel hverdag, og denne hverdagen blir ikke mindre utfordrende om sykepleiermangelen fortsetter å øke. Å mangle sykepleiere svekker kvaliteten på helsetjenesten og truer pasientsikkerheten!

Derfor trenger vi arbeidsgivere som våger å prioritere i årets hovedtariffoppgjør.

Så, politikere, våkn opp, følg med og grip muligheten – prioriter sykepleierne!