Et sikkert vårtegn er når eiendomsbransjen kommer med sine statistikker, spådommer og forventninger om prisvekst på boliger og sommerhytter. Med stor og ukritisk iver åpner media sine spalter og kanaler for å formidle denne type spådommer, forventninger og forhåpninger. Den klare hensikt er å skape allmenn aksept for prisvekst før salgsstart. Når budskapet blir allment akseptert som en sannhet, blir spådommen realisert ved at megler oppjustere sine prisantydninger. Stor prisvekst på eiendom blir også markedsført som gode investeringer. Det sier seg selv at denne type spekulativ markedspåvirkning er prisdrivende.
Om ikke lenge kommer meglere og media med oppslag om prisrekorder og overbud for ytterligere å fremme aksept for boligprisveksten.

Dette til tross for at boligprisvekst er et betydelig samfunnsproblem.

Legg også merke til at trelast, sykler og bobiler nylig er medieomtalt som mangelvare med påfølgende forventning om prisvekst. Frem mot sommeren vil ganske sikkert også reker og jordbær omtales som mangelvare.