Derfor er det et viktig initiativ de har tatt, Færder-politikerne som har bedt organisasjonsutvalget i kommunen om se på mulige endringer som kan styrke rekrutteringen av innbyggere under 45 år til folkevalgte verv. For mens aldersgruppen 18–45 år utgjør 29 prosent av innbyggerne i Færder, gjør bare 15 prosent av kommunestyremedlemmene det samme.

I Tønsberg er 30 prosent av kommunestyret 45 år eller yngre. Men også her er aldersgruppen 18–45 år underrepresentert, de utgjør nemlig 35,6 prosent av innbyggerne. Og mange av de nevnte politikerne i Tønsberg vil være ute av aldersgruppen i neste periode. Så også Tønsberg må tenke rekruttering.

Unge voksne har mye å gjøre. De skal fullføre en utdannelse, de skal etablere seg med jobb, bolig og familie. De skal følge opp i barnehage, skole og barns fritidsaktiviteter. Nettopp derfor er det ofte vanskelig å få dem med også i politikken. Nettopp derfor er det også viktig at de er med. Via barna har de mange berøringspunkter med offentlige tjenester og vet hvor skoen trykker.

Hvordan få flere unge voksne med? I første omgang handler det om partienes nominasjonsarbeid. At 60-åringene tør og vil slippe til de yngre. I neste omgang handler det om vilkårene for å jobbe som folkevalgt hvis du faktisk kommer inn. Flere møter på dagtid og digitalt kan være en vei å gå. Det kan kreve mer penger til frikjøp. Men å sikre at flere alders- og yrkesgrupper kan delta er etter vårt syn bedre anvendte penger enn høye godtgjørelser og flest mulig medlemmer av kommunestyret. Lokal politikk er i stor grad dugnad og vil måtte fortsette å være det.

Samtidig tror vi det er nødvendig å se mer fleksibelt på organiseringen av arbeidet hvis man skal ha flere med. I dag er kommunalpolitikk forbeholdt folk med god tid, med flere lange møter hver måned og flere hundre sider saksdokumenter som skal leses. Regjeringen bør oppmuntre kommuner til å gjøre forsøk med andre måter å fordele arbeidet på eller delegere mer til hovedutvalgene og administrasjonen.

Å delta i lokalpolitikk kan gi makt og innflytelse, men også være en utakknemlig jobb. I et demokratisk samfunn skal og må det være debatt rundt hvordan politikerne gjør jobben sin. Men ikke alle vet å velge sine ord med omhu, og det kan føles tøft å stå i skittstormen. Noen vil mene at det ikke er verd innsatsen. Så neste gang du hiver deg på tastaturet og deltar i en debatt på sosiale medier bør du tenke over at vi får de politikerne vi fortjener. Prøv selv!