For de om er mer interessert i dette anbefales Carl Sagans bok «A Demon Haunted World». Denne er skrevet for lekfolk, nettopp for å gjøre oss i stand til å avsløre pseudovitenskap.

Jeg beklager at jeg oppleves som hardhendt, men uansett, pseudovitenskap er juks, enten bevisst eller om man nå skulle tro på det. Pseudovitenskap er ikke et begrep jeg har funnet på, men et eksisterende fenomen som øker daglig i omfang og som er svært skadelig da det ødelegger ordentlig vitenskap og fungerer som desinformasjon som forvirrer oss og hindrer aktive handlinger for eksempel når det gjelder klima. Det forhindrer ikke at folk kan tro på det, og jeg beskylder ikke Gustavsen for å jukse imot bedre vitende. Men en dose vitenskapelig skepsis hadde kanskje vært på sin plass?

LES OGSÅ: Trakassering av forskere

Jeg vil ikke vikles inn i dype diskusjoner om temaet fordi, som Gustavsen riktig påpeker, har jeg ikke mye greie på fysikk. Jeg har derimot litt greie på vitenskapsfilosofi og forskningsetikk. Poenget mitt (og Sagans) er at man kan til en viss grad, selv som lekfolk, gjenkjenne når forskning er på glattisen. Jeg konsentrerte meg derfor om NASA-referansen.

Det er riktig, som Gustavsen påpeker, at det er en beskrivelse av eksperimentet i Seims «forskningsrapport». Men poenget mitt var at det finnes ingen referanser! Hvorfor svarer han ikke på dette? Hvor er NASAs anbefalinger? Hvorfor er det ikke referert i artikkelen?

LES OGSÅ: Vitenskap og pseudovitenskap

Uvitenskapelig

Dette er tydeligvis gjort for å gi artikkelen et skinn av autoritet, noe Gustavsen selv har gjort mest mulig ut av i sin artikkel i Tønsbergs Blad. Så hvorfor er det så vanskelig å få frem kilden? Det er dette som får alarmklokkene til å ringe. Ingen seriøs forsker ville gjort noe slikt; å blande inn en autoritativ organisasjon uten å gi en referanse. Seim har tre referanser, hvorav ingen til NASA. NASA anser CO2 å være en klimagass og den viktigste driveren for global oppvarming. Punktum.

Dette er uvitenskapelig. Slikt ville ikke blitt godtatt på bachelornivå engang hos oss. Jeg bare konstaterer at denne NASA-anbefalingen fortsatt er i det blå.

Den andre artikkelen på geoforskning.no som referer til Seim ville jeg ikke kommentere fordi det ville kreve sakkunnskap. Men med min ringe forståelse synes jeg den er svært lite overbevisende når de for eksempel beviser at et drivhus uten tak ikke kan holde på varmen, hverken med CO2-gass eller luft. Man trenger ikke være fysiker for å forutsi dette, og det beviser ingenting selv om de prøver å vrenge det til. Men nok om det, dette kan jo en fysiker plukke fra hverandre.

LES OGSÅ: Nå må Tønsbergs Blad skjerpe seg

Ikke forskningsrapporter

Så må en del andre påstander adresseres. Det Gustavsen betegner som forskningsrapporter er ikke forskningsrapporter men populærvitenskaplige artikler, og disse er på et svært lavt nivå så vidt jeg kan bedømme. En forskningsrapport krever langt større tyngde enn artiklene vi snakker om. En forskningsrapport vil typisk ha flere sider med referanser for å gi oversikt over feltet og ta opp eksisterende diskusjoner. Den vil også oftest inneholde en diskusjon hvor svakheter og motargumenter mot funnene i rapporten vil bli tatt opp. Å bruke begrepet forskningsrapport i denne sammenhengen er enda et grep for å gi dette ufortjent autoritet.

LES OGSÅ: Klimagassen CO2 er frikjent: Gir økt matproduksjon og lavere temperatur

Han går også til angrep på at jeg påpeker at artiklene ikke er «autorisert» som han kaller det. Jeg blir ikke helt klok på det han skriver, blant annet med henvisning til doktoranden som må stå skolerett for opponentene. Jeg har stått overfor en slik komité selv og forsvart min doktorgrad med glede, og jeg har et antall ganger selv vært med i en slik komité.

Dette er oftest vennlige, men skarpe og kritiske seanser, som selvfølgelig kan være tøffe, men hvor kritikk sees på som positivt og produktivt. Jeg har blitt refusert opptil flere ganger for artikler som ikke holdt mål. Kritikken har for det meste vært skarp og klar, og jeg var noen ganger enig og noen ganger uenig. Men uansett - dette er jeg glad for, fordi det har vært sentralt i å hjelpe meg videre.

LES OGSÅ: Betydningen av vanndamp og skyer som drivhusgass


Ingen konspirasjon

Jeg mener det er viktig at lekfolk forstår hvordan dette fungerer, at fagfellevurdering ikke er en eller annen mystisk konspirasjon mot sannheten, men en bra korreksjon og kritikk, og at det er sentralt i vitenskapen. Ordentlige forskere vil omfavne kritikk og skeptisisme, så lenge det er fremført på et dokumentert vis.

Gustavsen påstår at å kreve at vitenskapelige artikler er fagfellevurdert er en uortodoks tilnærming. Dette er rett og slett feil. Fagfellevurdering er standard, og ikke unntaket, i forskningspublikasjoner. Det er så standard at våre universiteters finansiering er delvis knyttet til publikasjonspoeng fra vitenskapelige publikasjoner. Her teller kun godkjente journaler med fagfellevurdering.

LES OGSÅ: Atmosfærens temperatur styrer naturlig innholdet av CO2 som vist i et 140.000 års perspektiv

For de som lurer på hvorfor kampen om sannheten i klimasaken fortsatt pågår anbefaler jeg følgende bok:

"Merchants of doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming" av Naomi Oreskes og Erik Conway.