Fungerende sjef for Spesialenheten, Liv Øyen, bekrefter til VG at de har ilagt PST-sjef Hans Sverre Sjøvold et forelegg på 50.000 kroner, subsidiært 50 dager fengsel, for brudd på våpenloven.

Forelegget gis fordi Sjøvold fra våren 2009 til 12. januar 2016 oppbevarte tre skytevåpen uten å ha våpenkort og uten å ha oppbevare forsvarlig nedlåst i godkjent sikkerhetsskap.

– Sjøvold erkjenner de faktisk forhold og vil vedta forelegget. Han mottok disse våpnene fra enken til en avdød venn og skulle ha innlevert våpnene til politiet umiddelbart, men de har blitt liggende. Våpnene har ikke vært i bruk og Sjøvold har ikke hatt noen ammunisjon til våpnene. Sjøvold beklager sitt sommel med å innlevere dem, sier advokat Christian B. Hjort til VG på vegne av PST-sjefen.