Hvis smittesituasjonen fortsetter, blir samfunnet nedstengt igjen. Hva da? Vi er bedre forberedt sies det, men hva mener de med det?
Eldre blir ensomme og alene - de er redd for smitte. Mange får ikke ha ha aktiviteter. Psykisk og fysiske aktiviteter blir avlyst.
Mange psykiatere, leger og helsevesen følger dag til dag med på om de må bruke videosamtaler eller telefonsamtaler.
Jeg har PTST og sliter med angst. Jeg ble utsatt for misbrukt som barn og jeg må se mennesker for å se om jeg kan stole på dem.

Andre jeg kjenner isolerer seg helt. Fordi redselen for korona er så stor vil de ikke få sosialt samvær i det hele tatt.
Vi har barnebarn i Oslo og vi bekymrer oss for de. Tulla vår skal begyne på skolen og gleder seg veldig. Vi ønsker av hele hjertet at alt alt går som vanlig og skolen går som normalt.

Kjære alle dere som reiser eller jobber her ta dette på alvor! Vi vet at smitten kommer fra steder rundt i verden og vi må ta det på alvor. For konsekvensene blir så store. Det er store ringvirkninger og vi ønsker ikke nedstengning igjen.