– Bedre å ha mobiltelefonen og snakke med noen der, enn å se ensom ut i friminuttene

Mindre avhengighet av mobiltelefon og sosiale medier er bra for den psykiske helsen, mener ungdom på Nøtterøy videregående skole. Men et forbud i skoletiden synes de er uaktuelt.