I de senere år har vi blitt informert via mediene at, samarbeidet mellom innbyggerne, politikerne og byråkratene i de nevnte to kommuner har store gnisninger. Det har til visse tider vert store motsetninger som har skapt store overskrifter i Media. Dette er vondt å leve med for alle parter. Men for å være ærlig, og det bør man jo være, så har jeg følelsen av at det er innbyggeren, skattebetaleren som oftest er den tapende part. Jeg vil i denne omgang nevne fastlandsforbindelsen som det er jobbet med i over 50 år uten resultat? Hva disse 50 årene har kostet oss, er det vel kun myndighetene som kan svare på. En jeg pratet med, mente beløpet nærmet seg en komplett Vestfjordforbindelse? Den andre saken jeg ønsker å ta fram er byggesakene i Færder kommune og Tønsberg by. Den ulovlige byggingen i strandsonen på Tjøme har blitt en roman, man kunne skrive mange bøker om. Det er helt utrolig at Færder kommune i dag sitter med 700 byggesaker i kø, samtidig som de sliter med 400 ulovlighetssaker, til sammen 1.100 saker på vent. Her må det være noe fundamentalt galt. Hvordan i all verden påtar kommunen seg flere nye byggesaker når de har 700 byggesaker som ikke er behandlet? Her må det være mye « rusk i maskineriet «, som ikke tåler dagens lys. Er det ikke på tide at kommunen kommer med en offentlig utredning og beklagelse overfor folket?