Det er særlig utfordrende når vi allerede har en energikrise, det er krig veldig nær oss og ettervirkningene av pandemien er høyst tilstedeværende. Mange av våre medlemsbedrifter melder at utsiktene ikke er så positive, atter andre stopper planlagte investeringer, noen lar være å ansette nye og enkelte planlegger permitteringer eller oppsigelser.

Statsbudsjettet og skatteøkningene regjeringen foreslår er feil medisin. Regjeringen har et altfor optimistisk syn på næringslivets muligheter fremover. Regjeringens optimisme deles ikke av våre medlemsbedrifter, kanskje heller ikke av din arbeidsgiver?

LES OGSÅ: Halvparten av medlemsbedriftene ser mørkt på fremtiden: – Jeg er bekymret

Må la være å satse

Mange viktige saker for vår region treffes av de innstrammingene regjeringen gjør i sitt budsjettforslag. At kraftprodusentene er de som skal bære den største børa og rammes hardest, kan ha andre virkninger som virkelig betyr noe for din arbeidsplass. Vi mangler allerede kraft i deler av industrien, og vet at enkeltaktører har valgt andre regioner fordi vi ikke har noen garanti for at de får nok kraft dersom de etablerer seg her.

Med en ny og mye hardere beskatning av produsentene frykter NHO at pengene som skulle blitt brukt til å investere i ny kapasitet blir «inndratt» og brukt til andre oppgaver regjeringen velger å prioritere. For eksisterende virksomheter kan det bety at planlagt utvidelse og videreutvikling ikke kan skje. Det kan ha betydning for mange arbeidsplasser, både eksisterende og alle de nye vi er avhengige av for å fortsette å vokse og sikre velferden.

LES OGSÅ: Regjeringen på ville veier i statsbudsjettet

Svekkes i konkurransen med utlandet

Kunnskapsbedriftene i regionen vår konkurrerer ikke bare med andre deler av Norge når nye ansatte skal hentes, våre medlemsbedrifter konkurrerer like ofte med bedrifter i land rundt oss. I noen tilfeller også i land utenfor EU. Kunnskap og kompetanse koster. Når regjeringen, selv om de sier grepet er midlertidig, velger å legge ekstra avgifter på arbeidsgiverne for denne gruppen ansatte, så betyr det i praksis at de med åpne øyne svekker norske bedrifters mulighet til å konkurrere.

Veldig mange av våre bedrifter er allerede i beinhard konkurranse med bedrifter verden over. Den nye økte arbeidsgiveravgiften kan bety at bedriften du jobber i ikke har mulighet til å sikre at du får nye kolleger. Det kan bety at bedriften ikke kan kjempe om nye kontrakter og at din arbeidsplass, eller arbeidsplassen til noen du er glad i, blir så dyr at den ikke lengre kan forsvares. Spesielt om bedriften har en utenlandsk eier som kan velge å flytte produksjonen til andre land.

Vi må tørre å stille oss spørsmålet om vi har råd til å gjøre norskproduserte varer og tjenester dyrere i en tid hvor vi allerede ser at bremsene er på både i norsk- og internasjonal økonomi?

LES OGSÅ: Regjeringen straffer lokalsamfunnet

Stor skuffelse

Vi har lov til å utrykke stor skuffelse for at det, slik forslaget til statsbudsjettet foreligger, ikke kommer penger til å fortsette arbeidet med å fullføre en moderne jernbane til Skien. Denne saken har hatt aller største prioritet for vår region i lang tid. De fleste politikere i regionen har hatt dette som en av sakene de har lovet å kjempe for. Slik har regionen samlet kreftene og jobbet for å få det til, selvsagt ikke uten grunn.

Nær 8 millioner passasjerer årlig er en viktig grunn, i tillegg til å utvikle ett bo- og arbeidsmarked. Gode kommunikasjonslinjer ut og inn av vår region, samt innen regionen, skal bidra til effektiv og bærekraftig transport av både folk og gods, til at innbyggere som må pendle til jobben kommer raskt og trygt frem, til at våre bedrifter lettere kan rekruttere nye ansatte. I tillegg kommer vårt mangfoldige reiseliv, som er avhengig av at folk kommer frem.

Vi er selvsagt skuffet, men gir ikke opp kampen, vi må få Intercity på skinner igjen. Vi skal minne politikerne på denne viktige regionale saken og har forhåpninger til at stortinget får toget til å gå i rute hele veien til Skien. Hva det har å si for din arbeidsplass kan nok variere, men for mange kan det være helt nødvendig at vår region ikke står igjen på perrongen når toget har gått.

LES OGSÅ: Hvorfor må nordmenn spare, men ikke staten?

Kutt offentlig sektor

Et velfungerende næringsliv er redningen for å bevare og videreutvikle vår velferdsstat. Regjeringen bør sette pris på at privat verdiskaping sikrer denne velferden gjennom jobbskaping, ikke ved hardere beskatning. Forslaget fra regjeringen gjør dessverre nettopp det, gjennom en rekordstor skatteøkning balanseres budsjettet.

NHO mener at dette er feil medisin, og at det er nødvendig å kutte i en allerede stor offentlig sektor. Vi skal jobbe videre for at Stortinget sikres et kunnskapsgrunnlag som samsvarer med den virkeligheten våre bedrifter står i hver dag. Vi skal stå på for å få til endringer som kan bidra til å bevare arbeidsplasser, og ikke til at stadig flere arbeidsplasser blir utrygge som følge av uforutsigbare rammebetingelser.