Dette hører ikke hjemme blant småhus og bondegårder – snu om Revac

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Revac søker om en gedigen forhøyelse av utslippstillatelsen på Linnestad næringsområde. I henhold til søknaden dreier det seg om et utslipp på hele 190.000 tonn per år, i tillegg til den eksisterende utslippstillatelsen på 78.000 tonn.

Til sammen 268.000 tonn. I tillegg søkes det om mottak og behandling av 25.000 kasserte kjøretøy, 3.000 tonn bly, industri og bærbare batterier per år med mer.

Dette hører ikke hjemme i en tettbebyggelse av småhus og bondegårder som nærmeste nabo. Ifølge opplysninger fra Re kommunes landbruks- og skogforvaltningskontor dreier dette seg også om 5.300 dekar av blant annet Norges beste jord i områdene Bjunesletta, Freste, Linnestad og områder øst for Revac og 5.000 mål skog som ligger i faresonen for varige ødeleggelser om det blir en ny brann.

Vi har nå i en fireårsperiode opplevd to voldsomme storbranner og en mindre, som har satt varige spor med engstelse og usikkerhet om vår framtid som naboer. Frykten for påkjørsler av de hyppige tunge trafikkmonstrene på den smale Bjuneveien, uten noen form for sikkerhet for gående eller syklende, vil tilnærmet bli doblet til flere kjøringer per time ved den store forøkelsen.

Dette er et skremmende framtidsperspektiv. Det er i tilfelle et stort brudd på den overordnede plan for Re kommune fra 2007, som også er rikspolitisk, hvilket ble laget for å ivareta et godt miljø i alle henseende for bygdas innbyggere. Der står det blant annet at bo- og nærmiljøet skal spesielt hensynsstas i tillegg til verdifulle naturområder og at retningslinjene legger klare til linjer for vern av dyrket mark.

Man spør seg om det virkelig er ansvarlige politikere som vil ta på seg ansvar for en slik stor risiko med en så stor brannfare som det er i denne bedriften. Eierne selv har jo vurdert at det antatt vil brenne hvert fjerde eller femte år, jf. dommen etter storbrannen i 2014 s. 20.

På side17 i samme dom kan det vises til at man ikke vet hva de forsterkede virkningene av miljøgiftene blir, og at langtidseffekten av det aktuelle utslippet ved brannen kan bli vel så bekymringsfull som utslaget det ga i akuttfasen ved brannen. Videre står det: Mange av disse stoffene har enten en lang nedbrytningstid eller er ikke nedbrytbare overhodet og dette er stoffer som ikke forsvinner av seg selv, men som er å finne i vannet, i grunnen eller i luften.

Etter storbrannen dette år kunne ikke en av nabobøndene bruke førstegangslåtten på flere hundre baller. Dette burde vel være et alvorlig varsku til de ansvarlige i vårt samfunn! Det oppfordres til å snu, mens det forhåpentligvis ennå er tid. Eller skal vi i fremtiden kunne si: Herre forlat dem, for de visste ikke hva de gjorde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags