«Hvis du bare ser det som skjer på Dagsrevyen, får du ikke riktig bilde av verden»