– Vi har ikke råd til å miste noen her

Torsdag morgen ble en syklist truffet av en motgående bil da han skulle passere en traktor på Ramnesveien.

Torsdag morgen ble en syklist truffet av en motgående bil da han skulle passere en traktor på Ramnesveien. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

RE: Sigurd Johnsen har kjempet for sykkelsti på Ramnesveien i mange år. – Må det skje en dødsulykke før fylkeskommunen får opp øynene?, lurer han.

DEL

Sigurd Johnsen i Jarberg velforening har kjempet lenge for å få gang-og sykkelsti ved Ramnesveien.

– Vi har jo unger som sykler her hver dag, samtidig som det går tungtrafikk att og fram, sier Johnsen, som sier kampen om gangvei har vart i flere år.Torsdag morgen ble en syklist truffet av speilet på en motgående bil da han kjørte forbi en traktor på Ramnesveien.

– Han hadde ordentlig flaks, sier Johnsen, som mener en ulykke her fort kunne hatt et dødelig utfall.

Frykter for barnas sikkerhet

Lenge har beboerne i Jarberg velforening bedt fylkeskommunen om en gang-og sykkelvei langs Ramnesveien. At det skjer en ulykke langs strekningen før planer om gang-og sykkelveien er utarbeidet, synes han er tragisk.

– Må det skje en dødsulykke her før fylkeskommunen får opp øynene?, spør han, og legger til:

– Vi har ikke råd til å miste noen her.

Styremedlemmet sier han, og mange andre, er redde for å sende barna ut på Ramnesveien, men de har ikke noe valg.

– Det går ingen annen vei, og vi kan ikke fly, så vi må jo sende unga våre ut på den veien.

Johnsen sier han har vært i kontakt med fylkeskommunen, som sier det er problematisk å ta jord fra gårdene for å legge gang-og sykkelvei på strekningen.

– Men jeg kjenner bøndene og vet at de ikke ville hatt noe i mot å ofre litt jord for å få en gang- og sykkelvei her, sier Johnsen, og mener at han kunne skaffet underskrifter fra bøndene på fem minutter.

Tidligst i 2014

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin kan fortelle at et prosjekt om gang- og sykkelvei langs Ramnesveien ikke ligger i fylkeskommunens plan fram til 2013.

Det betyr at det ikke kommer til å bli noen gang- og sykkelvei langs Ramnesveien før tidligst i 2014.

– I løpet av høsten skal vi sette opp et nytt handlingsprogram for 2014-2017, sier Kaurin.

Fylkesvedtaket som gjøres i høst vil vise om en gang- og sykkelsti langs Ramnesveien vil realiseres i løpet av perioden mellom 2014 og 2017. Hvis ikke vil beboerne langs fylkesveien måtte vente i enda tre år.

Kaurin sier at denne prosessen ikke påvirkes av ulykker som skjer langs veien.

– Sånt skjer desverre langs mange fylkesveier, men det utløser ikke mer penger til gang- og sykkelvei, sier Kaurin.

Artikkeltags