RE/TØNSBERG: – Dette har vi mast om lenge! sier Thomas Ulseth mens han får 20 liter kommunalt, rent vann levert i vannposer på trappa si i Bjuneveien 113 i Re

Han er én av rundt 20 husstander som fram til nærmere slutten av september vil få trygt vann levert på døra. Det skjer etter at en brann hos avfallsbedriften Revac AS forurenset Aulivassdraget 21. juli. Myndighetene har vurdert at de ikke kan være sikre på at forurenset vann ikke siger ned i grunnvannet og brønnene til husstander i nærheten før det har gått 60 dager etter brannen. 

Bekymret

– Det er drikkevannet vårt, så det er klart vi er bekymret. Når ingen kan gi oss et betryggende svar, er det skummelt. Er det et snev av usikkerhet, vil vi ikke drikke brønnvannet. Vi vil jo ikke gi det til barna våre, sier Ulseth.

Sammen med naboer var han blant dem i Re kommune som ikke fikk beskjed da det ble advart mot å drikke brønnvannet.

– Grensen på 60 dager fra brannen er satt fordi hvis vannet bruker lengre tid enn dette på å nå brønnen, vil vannet være renset og filtrert av sand, grus og leire i jorda. Det er ingen grunn til å ta flere prøver av brønnvannet før dette. For om prøvene er bra i dag, så kan de være dårlige i morgen, forklarer seniorrådgiver Steinar Buran i Mattilsynet.

Han forteller at Mattilsynet har tatt avgjørelsen i samråd med de to kommuneoverlegene og fylkeslegen.

LES OGSÅ: Flere bønder må destruere avlingene

– Tungvint

Ulseth har ikke oversikt over hvor mange liter kommunalt vann familien har hentet siden advarselen kom.

– Det er jo tungvint å ikke ha vannet i springen. Det er nesten fort gjort å glemme seg når en skal pusse tenner og koke poteter. Drikke, matlaging og tannpuss skjer med hentevann, nå bringevann, sier Ulseth.

Håpet hans er at de kan bli koblet på kommunalt vann, og at kommunen og Revac betaler regningen.

– Det er med tanke på framtida, langtidsvirkningen av det som er skjedd og hva som kan skje. Vi har to bekker her som går delvis under bakken og starter i nærheten av industriområdet, begrunner han.

Revac hjelper til

Revac har selv tilbudt seg å kjøre ut vann til husstandene for å hjelpe kommunene.

– Dette er vårt forslag. Vi synes det er helt ille at det offentlige skal ha utgifter. Så hvis vi kan være behjelpelige overfor husstandene som har fått brønnene sine i karantene, gjør vi gjerne det, sier daglig leder Anders Aas i Revas AS.

To personer i bedriften kjørte i dag ut vann i både Tønsberg og Re.

– Dette tar den tiden det tar, sier Aas.

– Det er positivt at Revac har tatt på seg dette. Vi er glad for at vi får levert vann, men vi kan jo ikke holde på i mange måneder med denne ordningen, kommenterer Ulseth.