I likhet med politikere i den avgåtte regjeringen slår han fast at det er to ting som er årsak til problemene. Avrenning fra landbruket og for mye nitrogen i vannet. Basta. Vi som har pekt på bunntråling og lysfiske, kan pakke sammen. Vi har ikke peiling.

Men vi har ikke tenkt å pakke sammen, og vi ser at stadig flere stiller spørsmål ved hvor rett ekspertene har, for dette er ikke noe politikerne har funnet på, de bare viderefører det embetsverket pålegger dem å si. Embetsverket vil ikke se store og raske forandringer, de vil dra ut prosessene så langt som mulig. Raske forbedringer kan vise Hvermannsen at dagens og gårsdagens forvaltning har vært dårlig økonomi og økologi.

LES OGSÅ: Tømmestasjoner for båtseptik holder ikke

Et verneområde i Norges tettest befolkede område vil være en flott måte å vise flest mulig at vern fungerer. Det kan få folk til å skjerpe seg og bli engasjert på mange måter. Det kan få folk til å spørre seg om hvem som skal eie havet. Eierskapet skal være som i dag, slo Stortinget fast for noen år siden, da SV foreslo å dele ressursene mest mulig rettferdig i et verneområde innerst i Oslofjorden. De skal fordeles urettferdig. Basta. At det nå er vanlig folks tur, passer nok best i valgkamper og festtaler, og da gjør det heller ingenting at man fortsetter å sette seg urealistiske mål for vern i havet. Det er dessverre i ferd med å bli en tradisjon, uansett farge på regjeringen.

Det er dessverre ikke bare her vi trenger verneområder, men mange steder langs kysten.