– Men det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon, eller å holde seg hjemme i fire døgn dersom man har covid-19.

Meldingen i pressemeldingen fra Tønsberg kommune er klar. Og der heter det videre:

«Koronapandemien har nådd smittetoppen i Norge, og smittetallene er nå klart synkende. Regjeringen har både opphevet rådet om å holde seg hjemme i fire døgn ved påvist covid-19, og rådet om å teste seg ved nylig oppståtte symptomer på luftveisinfeksjon.»

Et råd

– De nasjonale myndighetene mener nå at det ikke er nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme. Det er et råd som gjelder uavhengig av om sykdommen skyldes covid-19 eller andre former for luftveisinfeksjoner, sier kommuneoverlege Morten Lindbæk.

Nedskalerer

Tønsberg kommune vil opprettholde et begrenset testtilbud ved beredskapskontoret.

– Noen vil ha behov for testing med tanke på å få koronasertifikat, og i tillegg kan det være behov for testing ved klinisk indikasjon. Hvis man har symptomer på luftveissymptomer, vil fastlegen normalt teste deg for både covid 19 og andre luftveisinfeksjoner, men det er også mulig å teste seg ved kommunens beredskapskontor, sier Lindbæk.

Selvtester

Han presiserer at man kun skal teste seg hvis man har luftveissymptomer som er forenlige med covid-19, og at man ikke behøver å teste seg fordi man er nærkontakt til noen med påvist smitte.

Kommunen har også selvtester tilgjengelig for personer som ønsker å teste seg. Men å gjøre som før, å bestille time for PCR-testing via Helsenorge.no, går ikke. Fra nå av må alle som ønsker en slik teste bestille time på telefon, og fra 1. mai må det gjøres mellom klokken 09.00 og 11.30, heter det i informasjonen fra Tønsberg kommune.

Anbefalingene

Der blir også de offisielle, norske anbefalingene listet opp:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19