Sommervarmen som har ligget over landet den siste tiden, har fått mange til å finne veien til badeplassen. Men det fine været har også hatt en bakside, hvor det de siste dagene har vært flere drukningsulykker.

– Vi har en generell oppfordring til alle som ferdes på vannet, ved vannet eller i vannet, og det er å løfte blikket. Se på omgivelsene rundt deg, og pass godt på deg selv og andre, sier Tanja Krangnes, som er seksjonsleder for drukning i Redningsselskapet, til NTB.

Før helgen hadde 45 mennesker druknet her til lands – 15 færre enn i samme periode i fjor, viste tall Redningsselskapet slapp forrige uke. Men siden da har minst seks personer mistet livet i drukning eller i antatte drukningsulykker.

– Grip inn

Det er ikke så mye som skal til for å redde et liv, mener Krangnes.

– Vi oppfordrer folk til å gripe inn. Om du kommer over en drukningsulykke, så kan du rope om hjelp, ringe nødetatene, og så forsøke å få vedkommende på land samtidig som du ivaretar egen sikkerhet, sier hun.

Det samme tydelige budskapet kommer Kjersti Løvik i Røde Kors med.

– Det handler om å ikke være redd for å gripe inn, sier Løvik, som er leder for Landsråd for Hjelpekorps.

Ikke bad alene

Løvik kommer samtidig med noen råd for hva man bør gjøre dersom man ser en person som er i ferd med å drukne.

– Det er viktig å få vedkommende på land. På land må personen legges i stabilt sideleie eller du må starte hjerte- og lungeredning. Helst bør man ringe 113 med en gang. Få gjerne hjelp av andre, sier hun.

Og for å hindre at en drukningsulykke skjer, mener Løvik det er viktig å aldri bade alene.

– Hold øye med hverandre, slik at ingen kommer for langt ut og si ifra om du får problemer eller blir sliten.

Forebyggende tiltak

Drukningsulykkene den siste tiden har gjort at lederen for Trøndelag brann- og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen etterlyser flere forebyggende tiltak.

– Vi må bedre svømmeundervisning, ha mer informasjon og holdningsskapende arbeid, sier Mælhumsveen til NRK.

Brann- og redningssjefen peker blant annet på de forebyggende tiltakene for trafikken, som har ført til en nedgang i antall omkomne på veiene.

Det samme trekker Tanja Krangnes i Redningsselskapet fram.

– Vi ønsker oss like mye fokus på drukning som trafikk. Drukning er sammensatt, og det er flere ulike tilfeller av drukning. Vi jobber derfor for å få nok kunnskap om de ulike tilfellene slik at vi kan lage målrettede tiltak, sier Krangnes.

Tall fra Redningsselskapet viser at 102 personer døde av drukning i fjor. Til sammenligning døde 108personer i trafikken.

Alle har ansvar

Selv om det hvert eneste år informeres om ulike forholdsregler man bør ta, har vi alle et ansvar, mener Kjersti Løvik i Røde Kors.

– Vi kan informere så mye vi bare vil, men det kan aldri bli nok informasjon eller forebyggende tiltak. Du kan heller aldri være god nok til å svømme, men du må ta i bruk det du har lært, sier hun.

– Når det går ut informasjon, så må du som innbygger ta ansvar for å lese og ta det til etterretning, påpeker hun.