De nyutdanna og ufaglærte er lettvegger i denne sammenhengen. På sikt kan de bli bærevegger selv, men det forutsetter hjelp, støtte og erfaring. Hvor får de dette fra? Jo, fra erfarne lærere som deler, veileder, trøster og sikrer at Per blir sett og Kari får den hjelpen hun har krav på. Dette gjør erfarne lærere mer enn gjerne, selv om Per og Kari ikke engang går i deres klasse. Det er bare sånn lærere gjør, de hjelper hverandre. De hjelper kolleger for elevenes beste, hele tiden og hver dag. De deler opplegg, tipser om tekster, forsikrer seg om at nybegynneren vet hvilke elever som har egne avtaler, må ha eget opplegg eller ikke kan spise gluten i mat- og helsefaget.

LES OGSÅ: Lærerne streiker: Det er nok nå!

En skolehverdag er tusen småting som må passes på, og det gjør de erfarne lærerne. De løper etter ufaglærte Ole og nyutdanna master Anne, og minner dem på alt de ikke vet, som de ikke kan vite fordi de ikke har erfaring. De erfarne lærerne trøster, veileder og hjelper til med vurdering.

Dette gjør de i tillegg til sine egne oppgaver. De gjør det fordi det smører det daglige maskineriet, fordi det gir inspirasjon, og fordi det hjelper de nye kollegene gjennom dagen med hodet noenlunde over vann.

LES OGSÅ: Lærerne protesterer, og det er deres forbannede samfunnsansvar

Kan bli tapere enda en gang

Erfarne og høyt utdannede lærere gjør definitivt ikke dette ekstraarbeidet fordi det gir økonomisk uttelling og anerkjennelse fra KS. De erfarne lærerne er KS sine ufrivillige bestevenner. KS tror nemlig at alt er ok. At alle nyutdanna og ufaglærte, helt uten videre, mestrer jobben sin. Men ærlig talt KS, man behandler ikke bestevenner slik: Med dårligere lønnsutvikling til de erfarne lærerne for 6. året på rad!

LES OGSÅ: Nå må dere ta lærerne på alvor!

Sammenlignet med andre ansatte i kommunen, med tilsvarende ansiennitet og utdanning, kan de erfarne lærerne atter en gang gå tapende ut av kampen om lønnsmidlene. Det eneste erfarne adjunkter og lektorer ønsker, er lik lønnsutvikling som andre. De ønsker ikke mer enn dem eller masse andre goder, de ønsker kun rettferdig og reell lønnsutvikling.