Nå er forhåndsstemmingen i gang, og mange unge skal gå til stemmeurnene for første gang. Meg inkludert. Mange føler på en stor ansvarsfølelse med å stemme for første gang, og det kan være spesielt vanskelig hvis man føler på usikkerhet. Likevel er det utrolig viktig at vi bruker stemmeretten vår. De som allerede er godt representert i samfunnet bruker sin, og den politikken som føres nå former vår framtid. Det på tide at vi unge tar plass.

Høyre-regjeringen har ikke lyttet til oss ungdom. De siste 8 årene har vært 8 tapte år for klima, hvor regjeringen kun har kutta 3% av utslippene, samtidig som vi vet at vi må halvere utslippene innen 2030.Vi har også vært gjennom en koronaperiode hvor studentene mista penger og trygghet, men ikke ble lyttet til. Samtidig har historisk mange som søker psykisk helsehjelp blir avvist, fordi kapasiteten i den psykiske helsetjenesten er for dårlig. Alle disse problemene venter Høyre på at markedet vil fikse, men vi unge er lei av å vente.

Arbeiderpartiet går til valg på å prioritere oss unge. Fordi vi unge trenger Arbeiderpartiet, det eneste partiet med en konkret plan som viser at man skal kutte 55% av utslippene innen 2030. Vi trenger de som vil øke studiestøtten og bygge nye studentboliger. Vi trenger de som vil gjøre psykolog gratis til alle under 25 og som vil fjerne kravet om diagnose for å få hjelp. Dette er Arbeiderpartiets politikk for å løfte unge etter valget.

Noen føler kanskje at stemmen deres ikke har så mye å si, men det må man aldri finne på å tro. Demokratiet vårt funker bare om alle bruker stemmen sin. Det er mange saker som vi ungdom føler mer på enn andre, og da er det viktig at vi stemmer for å skape oss en framtid vi kan tro på.

Nå er det vår tur. Bruk stemmeretten din, masse godt valg!