– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk for bedriftene og de ansatte som rammes, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse tirsdag.

Regjeringen har kommet med en rekke tiltak og anbefalinger for å slå ned koronasmitten. Blant annet anbefalinger om hjemmekontor, nasjonal skjenkestopp og meter.

LES MER HER: Meter, skjenkestopp og munnbind: Dette er de nye tiltakene

Også en rekke økonomiske tiltak ble lagt frem tirsdag kveld. Disse tiltakene ble varslet:

  • Gjenåpning av den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet i månedene november og desember, men med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før og kravet til omsetningsfall blir noe mildere.
  • Regjeringen setter av ytterligere 1 milliard i beredskap til den kommunale kompensasjonsordningen i tillegg til de 200 millioner kronene som allerede var satt av.
  • Kompensasjonsordningene for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars.
  • Forslag om å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.
  • Regjeringen vil også foreslå å doble antall dager med omsorgspenger i 2022.
  • Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår neste år.
  • Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
  • Regjeringen vil se på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett/frivillighet for å tilpasse dem dagens situasjon, og vil også vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen.
  • Dersom behovet tilsier det, vil regjeringen ta sikte på å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår som er bedre tilpasset dagens situasjon.
  • Regjeringen presiserer at de økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget, og den tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget i januar måned.