Ja, det er snart valg og partiene vil nok allerede nå være på plass i forskjellige fora, med å vektlegge sine aktuelle samfunnsmessige saker, for å få velgerstøtte.

De siste fem årene med minus for pensjonistene! Pensjonist-reformen er ikke mer verdt enn papiret den er skrevet på!

Alderspensjonistene vil få nok et år med negativ utvikling i kjøpekraften. Noe oppjustert for minstepensjonistene, men med en prisvekst på 2,4 % blir nedgangen i utbetalt pensjon allikevel ned 0,75 % i 2019. (0,75 % fra lønnsveksten). For å kunne nå målet om gjennomsnittet av lønns- og prisvekst har man forutsatt at yrkesaktive hadde en realvekst på 1,5?

Denne forutsetningen er brutt fem år på rad og vil neppe med de økonomiske utsiktene vi ser foran oss, bli oppfylt i årene fremover.

Undertegnede har hatt pensjon noen år og det koker i hodet mitt for hvert år som går uten forhandlingsretten. Det er stor skam at myndighetene ikke imøtekommer dette og overkjører 25 % av befolkningen med en nedgradert pensjonsreform. 

Undertegnede ringte  og snakket med Jan Davidsen (pensjonistforbundet) i fjord og jeg tordnet mot at vi har mistet forhandlingsretten. Jeg mente at vi må organisere aksjoner for å få denne forhandlingsretten tilbake!

Jeg fikk til svar at pensjonistforbundet v/Davidsen kunne ikke gå hardt ut mot myndighetene og regjeringen, for da ville vi miste andre forhandlinger med myndighetene.

Jeg mener som jeg ofte sier på vegne av de svakeste og pensjonistene: Nok er nok! Det må ikke bare bli prat, vi er mange nok til å stille krav.

PS; Håper på en bedre verden for de fleste, men ikke med den regjeringen som sitter i  dag!