Nedskaleringer av samferdselsprosjekter, kutt i sykehjemsinvesteringer, lite vekst og inndragning av kommunale midler er kun noe av det regjeringen mener Norge trenger i 2023.

FrP mener det er helt feil medisin for et land som ennå merker etterdønningene av en pandemi og befinner seg i en energikrise. Derfor vil FrP stå på barrikadene for en styrket kommune økonomi, nettopp slik at kommunene er kapable til å yte best mulige tjenester til innbyggerne.

LES OGSÅ: Hvorfor må nordmenn spare, men ikke staten?

Reaksjoner

«Jo større de er, desto hardere faller de.» Dette uttrykket illustrere Senterpartiets reise fra opposisjon og inn i regjering.

I opposisjon mente Senterpartiet at den daværende regjeringen fremla et magert budsjett for kommunene og i deres alternative budsjett skulle det nær sagt flomme over av penger hos kommunene. Nå som de har inntatt regjeringskontorene kunne Senterpartiet sjokkere alle som stemte på de i 2021 – kommuneøkonomien skulle kuttes helt ned til beinet.

Dette har ikke bare fått innbyggerne til å reagere, men til og med Senterpartiets egne ordførere har gått ut og kritisert forslaget. Som følger av kuttene regjeringen foreslår kan modernisering og forbedring av sykehjem måtte skrinlegges. Dette vil kunne ha stor negativ innvirkning på levekvaliteten til de eldre, samt sette en stopper for nødvendig kapasitetsøkning i tiden til å komme.

FrP mener det er galt å redusere eldreomsorg til en salderingspost på statsbudsjettet. Dette er et felt som fortjener gode rammer slik at man stadig kan utvikle og forbedre tilbudet som tilbys slik at de eldre får den verdige alderdommen de fortjener.

Skuffende

Næringsdrivende ute i kommunene slipper heller ikke unna. Regjeringen fremla som kjent en av de mest sentraliserende skatteordningene noensinne; grunnrenteskatt på oppdrettsnæringa og en øking av skatten på vannkraft. I praksis vil dette si at verdier som enten hadde blitt brukt på andre lokalenæringsdrivende, sportsklubber eller funnet sin vei inn i kommunebudsjettet, skal nå samles i pengebingen til finansminister Vedum i Oslo. En sånn sentralisering er verken gode nyheter for kommunene eller lokalpolitikere i det ganske land. Det er tross alt vanskelig å skulle engasjere seg når avgjørelser blir overprøvd og penger trekkes ut for å kunne fylle pengebingen til finansministeren.

Man kan trygt si at statsbudsjettet var en skuffelse for kommunene.

Risikoen for dårligere tilbud for eldre, kutt i samferdselsprosjekter og mindre penger til kommunene er kun noen av de utfordringene Kommune-Norge vil bli møtt med til neste år dersom statsbudsjettet får flertall.

FrP skal jobbe døgnet rundt for å unngå at kommune stiller dårligere i møte med de utfordringene neste år vil by på. Prioritering av eldre, styrking av kommunesektoren og videreføring av viktige samferdselsprosjekter vil stå høyt på blokka når FrP skal utforme sitt alternative statsbudsjett.