Norge har verdens beste og mest seriøse arbeidsliv. Derfor er det uforståelig at Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Vestfold. Et tiltak som vil strupe næringslivet generelt og ikke minst bli utfordrende for bedrifter som driver sesongarbeid, og de som plutselig opplever mange bestillinger de ikke hadde ventet. I ytterste konsekvens kan dette føre til at bedrifter må permittere ansatte i perioder hvor de ikke har nok oppdrag, eller i andre enden takke nei til oppdrag fordi de ikke får inn nok arbeidskraft til å fylle ordrebøkene.

For Høyre er det viktig å føre en arbeidspolitikk som sikrer et seriøst arbeidsliv og arbeidstakernes rettigheter og sist, men ikke minst at flere kommer ut i jobb. For å få til det trenger vi bransjen som for mange fungerer som en inngangsport til arbeidslivet. Målet er flere i jobb, og flere i hele, faste stillinger.

40 prosent av ansatte innen bemanningsbransjen kommer rett fra arbeidsledighet. For særlig disse menneskene er bemanningsbransjen viktig. Alternativet for mange er nemlig ikke en hel, fast stilling, rett og slett fordi de trenger arbeidserfaring og noen attester å vise til. Den muligheten får de gjennom arbeidet disse bedriftene gjør.

Forbød nulltimerskontrakter

Det som er viktig er å sikre arbeidstakernes rettigheter, og Høyre tok i regjering tak i enkelte utfordringer med bransjen og arbeidslivet generelt. Blant annet opprettet vi åtte sentre mot arbeidslivskriminalitet over hele landet, vi økte straffene for blant annet lønnstyveri og vi forbød nulltimers kontrakter.

Høyre har gjennom praktisk politikk gjort utrolig mye mer for å sikre arbeidstakernes rettigheter.

I Høyre har vi møter med alle – arbeidstakere, fagforeningene, bedriftene og eiere. Vi mener samarbeid mellom alle partene er den beste måten å oppnå de resultatene vi ønsker, nemlig et trygt og godt arbeidsliv hvor folk trives i jobben sin. Det gjør også ni av ti arbeidstakere.

Dette ga resultater. Arbeidstilsynet viste i 2019 til at det har vært nedgang i arbeidslivskriminalitet og at bruken av innleie i bygg og anlegg i Osloregionen gikk betydelig ned.

Styrket rettighetene

Regjeringen vil nå forskriftsfeste forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. De vil oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.

For mange er bemanningsbransjen første steg inn i arbeidslivet og ut av arbeidsledighet. For mange er ikke alternativet en fast jobb, men arbeidsledighet. 40 % av de som får formidlet arbeid er i fast ansatt hos oppdragsgiver i løpet av ett år.

I vår regjeringsperiode styrket vi rettighetene til de som er ansatt i bemanningsbyråer, og dersom du som bedrift skal leie inn arbeidskraft må du allerede i dag benytte et foretak som er godkjent av Arbeidstilsynet.

Høyre er enig i at de useriøse aktørene skal tas, men her har regjeringen lagt kollektiv avstraffelse til grunn. Det blir som om man skulle stengt alle restauranter i Tønsberg fordi noen ble matforgiftet på en av dem.

Virksomheter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak plikter å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Innleie er kun tillatt fra registrerte virksomheter. En innleid arbeidstaker har krav på samme lønn som de ansatte i den bedriften han eller hun er utleid til

Innleie har fungert som et alternativ til midlertidig ansettelse for bedrifter som opplever sesongvariasjoner og uforutsette driftsstopper.

Helt uforståelig

Da Høyre satt i regjering ble det gjennomført en rekke innstramninger for bemanningsbransjen som blant annet innebar muligheten for å være fast ansatt, men gå uten lønn mellom oppdrag ble fjernet. Muligheten til å avtale tidsbegrenset innleie ble innskrenket. Definisjonen av fast ansettelse ble tydeliggjort og styrket og kravet til informasjon i arbeidsavtalen ble skjerpet, for at arbeidstaker lettere skal få oversikt over når arbeidet skal utføres og omfanget av arbeidet.

Det er derfor uforståelig at Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Vestfold.