NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober viser at 60 prosent av reiselivsbedriftene i Vestfold og Telemark har permittert ansatte. 20 prosent har gjennomført oppsigelser, og 18 prosent har planer for ytterligere oppsigelser. 24 prosent frykter de vil gå konkurs som følge av koronakrisen.

Undersøkelsen ble gjennomført før regjeringen la frem nye restriksjoner i slutten av oktober, så en kan anta at tallene er enda verre i dag. Ytterligere restriksjoner får store konsekvenser for et allerede hardt rammet kurs og konferansemarkedet – en viktig inntektskilde for store konferansehotell som Hotell Klubben og Quality Hotel Tønsberg.

Julebordsesongen står også i fare, og det rammer byens servering og utelivsbransje hardt. Restaurantene på brygga er en viktig del av Tønsbergs «merkevare» og attraksjonskraft – dersom vi mister disse mister vi mye av det som gjør Tønsberg til en levende og attraktiv by.

LES OGSÅ: Tre av fire avlyser julebordet: – Det er kritisk!

Setter vår lit til Stortinget

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringene er i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av bedriftens faste kostnader. Regjeringen senket kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

LES OGSÅ: Antall oppsigelser øker: – Krisen er ikke over ennå

Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 70 prosent, slik den var i sommer. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned.

LES OGSÅ: BBC har kommet til Tønsberg for å filme norsk vikinghistorie

Har du mange tusen ansatte og mange hotell, er 50 millioner bedre enn det opprinnelige forslaget på 10 millioner, men bør økes ytterligere for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet. Reiselivet i Tønsberg-regionen består av flere store bedrifter som er av stor betydning for lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Bare i Tønsberg sysselsetter reiselivsnæringen 600 årsverk.

LES OGSÅ: Mange bedrifter vil kutte julebordet i år – det fikk denne gjengen til å tenke på noe lurt

Lav moms er et effektivt tiltak

Videre har regjeringen foreslått å øke overnattingsmomsen fra seks til tolv prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

LES OGSÅ: Her var det helt fullt lørdag: – Nydelig! Lekkert! Dette blir en tradisjon

Reiselivet har tapt over 40 milliarder

Etter mange måneder med strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp ved midnatt, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30.000 jobber er tapt i overnatting og servering så langt.

LES OGSÅ: Krangel om politiker-pengebruk fortsatte

Reiselivet i Tønsberg-regionen skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og en viktig næring i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.