Det skal vi merke oss, for kommunikasjonsekspert Bjørn B. Jacobsen bryr seg ikke om kritikkens innhold og argumenter, hvilket er det sentrale i denne debattkommunikasjonen. Han er ensidig opptatt av kritikernes ufine ordbruk, som bare gir et negativt bilde av de folkevalgte og utbyggerne. Dette er dårlig kommunikasjon, mener ekspert Jacobsen.

Han har særlig haket seg fast i Lene Lauritsen Kjølners upassende ordbruk, men har også hengt seg opp i mine kritiske tekster som han tydeligvis anser som like usaklige. Ellers skriver han mye positivt om byutviklingen i Tønsberg, at den er resultat av et godt lagspill og en god samhandling. Ifølge eksperten opptrer Kjølner og Grøtvedt nærmest som fotballpøbel med skrik og skrål, og argumenter som ikke henger på greip. Kommunikasjonseksperten mener at «slike påstander er alvorlige, når de fremsettes uten noe som helst dokumentasjon, og fremstår derfor mer som harmdirrende sladder, enn saklig legitime framlegg».

LES OGSÅ: Tømming av orale latriner i full offentlighet er aldri OK

Her er ikke kommunikasjonseksperten nådig. Kjølner og Grøtvedt driver med harmdirrende sladder og serverer verbale ballespark til politikere og utbyggere. Upassende karakteristikker etter min mening, men han er jo en saklig ekspert. Verre er det med påstanden om at vi kritiserer «uten noe som helst dokumentasjon». Hadde han bladd noen år bakover i Tønsbergs Blad og lest hva vi har skrevet om utbygging og byutvikling, ville nok ekspertpipa fått en annen lyd. Men eksperten har jo bare bodd her knapt et år, så han vet ikke alt.

LES OGSÅ: Smakløst og lite stilig

Faglig kritikk

Det som også har gått denne kommunikasjonsekspertens hode forbi, er at vår kritikk av blokkbebyggelsen og byutviklingen er basert på en faglig kompetanse. I mitt tilfelle en forankring i estetisk teori og kultur- og arkitekturhistorie, fagfelter som er helt nødvendige om man skal forstå middelalderbyen Tønsberg og dens aktuelle utvikling. Vår kritikk går hovedsakelig på høyblokkbebyggelse i sentrum og langs Kanalen som overhodet ikke oppfyller kravene om tilpasning slik de har nedfelt seg i Plan- og bygningsloven og kommunens arealplan med bestemmelser.

LES OGSÅ: Dagens demokrati er ikke til for folket

Det har altså ikke manglet på dokumentasjon og faglige argumenter i våre kritiske artikler. Kommunikasjonseksperten bør orientere seg i debattfeltet før han slynger ut påstander uten faglig belegg. Han bør også vite hva debatten egentlig dreier seg om og ikke fortape seg i overfladisk ordbruk. For øvrig har jeg bare brukt ordet «korrupsjon» i en bestemt sammenheng, nemlig i forbindelse med Tjømeskandalen. Den gang var jeg i politikken og skrev om saken i TB.

LES OGSÅ: Dagens demokrati er ikke for folket?

I mitt 50-årige virke som profesjonell skribent, fagbokforfatter og foreleser har jeg aldri møtt en så ensidig ekspert på kommunikasjon. Han betrakter ikke diskusjonsfeltet uhildet, men skjønnmaler konsekvent den ene part, dvs. politikere og utbyggere. Kritikerne derimot er en pest og en plage, uten faglig legitimitet. Skjevheten i Bjørn B. Jacobsens kommunikative tolkning er så iøynefallende at det er vanskelig å oppfatte ham som noen ekspert, snarere som en propagandamaker for politikere og utbyggere.