TØNSBERG: Det var under en tilfeldig kontroll at folk fra Statens vegvesen fattet mistanke til bilen, som virket svært tung.

- Vi tok bilen med oss og foretok en veiing av den. Det viste seg at den var vesentlig overlastet, sier kontrollør Aage Kristiansen i veivesenet til NRK.

Vekten av den aktuelle bilen var 22 tonn, mens tillatt grense for denne typen biler er 19 tonn. Kristiansen sier til NRK at overvekten fører til økte bremselengder og økt slitasje på veiene.

Bilen måtte tømme flere tonn søppel på Risløkka trafikkstasjon i Oslo før den fikk kjøre videre. Ifølge Statens vegvesen har de fått flere tips om overlast på Veireno-biler i Oslo etter at firmaet overtok oppdraget med innhenting og tømming av husholdningsavfall i hovedstaden i oktober 2016.

Konsernsjef Jonny Enger i Veireno sier til NRK:

- Dette skal ikke skje, men kan forekomme.

Utover dette vil Enger ikke kommentere saken.

Som Tønsbergs Blad har omtalt flere ganger, kjører Veireno også i Vestfold rundt med 13 renovasjonsbiler som overstiger tillatt akseltrykk på de fleste kommunale veier, selv med tomme avfallstanker. I samråd med kommunene lokalt har firmaet søkt Vegdirektoratet om en midlertidig dispensasjon til å kjøre rundt med disse bilene. Samtidig har det kommunalt eide renovasjonsselskapet Vestfold Avfall og Ressurs (Vesar) gitt Veireno frist til 10. februar med å legge frem en plan for en varig løsning på akseltrykksaken.