Vedtaket som sender søknad om nyetablering av fylkene Telemark og Vestfold er langtfra så "befriende" som det skapes inntrykk av, for hva er man blitt "fri" fra?

Flere av Vestfold-kommunenes ordførere har jo gitt uttrykk for at dette kan gi grunnlag for å bli kvitt det fylkeskommunale forvaltningsnivået, men det ligger ikke i vedtaket.

LES OGSÅ: Her faller avgjørelsen: 42 ja, 19 nei til Vexit

Ved skilsmisser er det en smartere framgangsmåte for den parten som ønsker oppsplitting, å trå varsomt i respekt for den parten som ønsker å fortsette sammen. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal tross alt bestå til 31.12. 2023, og fylkespolitikerne må finne gode måter å dele både verdier og gjeld på. I den prosessen er respekt for hverandre avgjørende for et best mulig resultat.