Kommunen dømt til å betale 450.000 i erstatning etter usaklig oppsigelse

Kommunen gikk ikke langt nok i å finne tilrettelagt arbeid, mente retten.