Innrømmer at det ikke var lov å dele 9 millioner, men får allikevel beholde pengene

DELTE PENGENE: Da typografenes gamle  strandparadis på Tjøme ble solgt, ble salgssummen delt på medlemmene. Det har de nå innsett var rettsstridig.

DELTE PENGENE: Da typografenes gamle strandparadis på Tjøme ble solgt, ble salgssummen delt på medlemmene. Det har de nå innsett var rettsstridig. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi gjorde en feil da vi delte de ni millionene mellom oss. Det er lett å se i etterkant. Men vi var i god tro.

DEL

(Vestviken 24) Det sier tidligere leder for styret i Tønsbergtypografenes Feriehjemsforening, Arne Gulbrandsen, etter at han og resten av det tidligere styret, i Tønsberg tingrett mandag, inngikk forlik med Fellesforbundet sentralt og regionalt.

Feriehjemsforeningen solgte sommeren 2015 sitt sommerparadis, den 4,7 mål store eiendommen i Flekkenveien 60, med tre små hytter og 25 – 30 meter strandlinje, til Dressmann-arving Joakim Varner for ni millioner kroner.

Samtidig ble foreningen nedlagt, og pengene delt mellom de 40 gjenværende medlemmene med 225.000 kroner på hver.

Inngikk rettsforlik

Dette førte til at Fellesforbundet saksøkte sine gamle fagforeningskamerater. Saken var berammet for tingretten mandag med tema «Ulovlig utdeling av foreningsmidler». Men der endte det altså med et rettsforlik.

LES OGSÅ: Trekker gamle fagforeningskamerater for retten: Strid om utdeling av hyttemillioner

STOR EIENDOM: Den gamle typograftomta var 4,7 mål stor. Varner-familien eide fra før av tilgrensende eiendommer. Kart: seeiendom.no

STOR EIENDOM: Den gamle typograftomta var 4,7 mål stor. Varner-familien eide fra før av tilgrensende eiendommer. Kart: seeiendom.no

I forliket innrømmer de saksøkte at det var rettsstridig å dele pengene mellom seg. Men Fellesforbundet har ikke gjort krav på pengene, så de får de nå pensjonerte typografene beholde.

– Forbundet hevder ikke å ha krav på pengene som ble utbetalt, men ønsker slått fast at man ikke bare kan oppløse en slik forening og dele ut pengene til medlemmene. Dette er i strid med grunnleggende foreningsrettslige prinsipper, sa forbundets advokat, Nils Petter Hansson, til vestviken24.no i januar.

Hansson sa også at den bakenforliggende grunnen til at forbundet har engasjert seg i saken, er at Tønsbergtypografenes Feriehjemsforening ble opprettet av en fagforening som, etter gjennomføring av sammenslåinger, inngår i organisasjonen Fellesforbundet.

Det lyktes ikke vestviken24.no å få kontakt med advokat Hansson tirsdag.

Prinsippet var viktigst

Men i forliket heter det at det vesentlige for saksøkerne har vært å få fastslått at utdeling av foreningens midler til medlemmene var rettsstridig, også av preventive hensyn i forhold til andre foreninger med utspring i Fellesforbundets organisasjon.

LES OGSÅ: Denne typografhytta er veldig populær og IKKE til salgs

Blant de tidligere typografene i Tønsberg har det på den annen side eksistert en frykt for at det store Fellesforbundet skulle få råderett over verdiene de gjennom tiår hadde opparbeidet lokalt.

– Vi var i god tro, sier altså den tidligere styrelederen, Arne Gulbrandsen.

– Vi regnet med at det var vår eiendom og at vi kunne gjøre med pengene som vi ville.

Dette har han og de øvrige i styret senere skjønt var feil. I rettsforliket har begge parter frafalt retten til å anke kjennelsen. Hver av partene bærer egne saksomkostninger.

Artikkeltags