Men først: Jeg vil takke for alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått fra både kjente og ukjente etter mitt innlegg om utbyggingen på Ringshaugveien 52. Det varmet. Godt å vite at det er mange «på laget».

Og Aamodt. Jeg har aldri klaget på naboer som har klaget. Derimot har jeg klaget på hvordan klagene våre har blitt mottatt, og følelsen av hvordan de har blitt behandlet av dere i kommunen.

Tilbakemeldingene har vi fått, er at klagene «dessverre» ikke er tatt til følge, – det har ikke kommet noe nytt i saken, osv.

Ved flere anledninger har vi etterspurt 3D – tegninger fra bakkenivå, nettopp for å få et reelt grunnlag som alle kan forstå, for så å diskutere videre. Dette har dere bare fnyst av. Også her har utbygger blitt prioritert. Hvilke nabointeresser har dere lagt til grunn her?

Når det gjelder befaring, så fikk vi svar fra dere om at det ikke har vært representanter fra kommunen her på befaring før dere hadde avstemning. Årsaken til det, ifølge dere selv: Korona!!?? (Denne avstemningen ble altså enstemmig vedtatt. )

Men som dere selv sa: «Han har betalt så mye for tomta, så han må få lov til å bygge stort» Men hvorfor skal utbyggers utgifter ramme oss naboer?

Det er riktig at dere var her en ettermiddag i februar, etter sterkt påtrykk fra oss naboer. Du sa selv at du ikke kunne garantere å få til dette, men du skulle prøve. Du fikk det til. Selv fikk jeg en følelse av at dere helst ville vært et annet sted, og det første som ble sagt, var at «dere ikke er pålagt å dra på befaring.»

Alle ble værende på sykkelstien på Rosenlundveien, det var ingen som var interessert i å ta området i nærmere øyesyn. To – tre av dere hørte på argumentene våre, men de fleste sto og småpratet seg imellom. Mange virket totalt uinteressert i det de egentlig var der for. Jeg avbrøt to av representantene som sto og pratet, pekte opp på en lyktestolpe og forklarte at disse blokkene vil bli 1,5 – 2 meter høyere enn den masta, og at «det blir jo veldig brutalt». – Men, beklager Aamodt, her var det ingen kommentarer eller respons å få.

Vi naboer som var på denne «befaringen», satt igjen med et entydig inntrykk, og det var at dere hadde allerede bestemt dere før dere kom hit, og at det vi hadde å legge fram, ikke hadde noen som helst interesse hos dere.

Det kom ikke fram et eneste argument om grunnen til at dere går for denne, for bomiljøet, ødeleggende løsningen. Hvorfor dere her går så langt utenfor deres egne lover og paragrafer om hvordan en fortetting skal se ut i forhold til øvrig bebyggelse.

Vi har fått tilsendt tegninger, men som jeg understreket i mitt innlegg:

Hva slags tegninger? De er kun til fordel utbygger. Se bare på det bildet du selv har lagt ved i din kommentar. Hva forteller den om den omkringliggende bebyggelsen? Folk jeg har vist denne til, svarer alle det samme: «Men disse byggene ser jo ikke noe høyere ut enn de andre husene». Og dere påstår, med støtte fra rådmannen, at tegningene er gode nok!!

Jeg spør igjen: Gode nok for hvem? De forteller jo ingenting!

Det er med dette som bakgrunn at vi har etterlyst 3D-tegninger. Aamodt hevder at de ikke har rett til å be om slike tegninger. Kjære Aamodt, dere har rett til å be om, og kreve de tegningene dere mener er viktige, nettopp for å ivareta naboers interesse. Hos firmaer jeg har snakket med, er det mer regelen enn unntaket at de lager tegninger slik at alle, spesielt naboer, kan danne seg et reelt bilde av hvordan en utbygging vil se ut.

Men det er jo godt mulig at jeg har snakket med «feil» folk.

At dere har redusert blokkene ut ifra det første utkastet, som var nesten dobbelt så stort, (30 boenheter og 4 etasjer), skulle vel bare mangle. Det er jo en bevisst strategi fra utbyggeren å gå ut på denne måten. «Gå høyt ut, så ser vi hvor vi lander». Slik det ser ut for meg, så har utbygger her brukt alle mulige smutthull for å oppnå ønsket resultat.

Det jeg ikke kan forstå her, er at regler for bygg med næring blir lagt til grunn, og enstemmig godkjent, når det kun skal bygges til boligformål.

Det vil igjen si at høyden på byggene kan økes med hele 3,5 meter. I dette tilfellet fra 8 meter til 11,5 meter.

Jo da. Føler at hensynet til naboene er virkelig ivaretatt.