Bør Tønsberg kjenne sin besøkelse tid og tilby Røkke en tomt til tårnet som nylig er avslått fra Bærum kommune, I DN åpner ledelsen i Aker for å «flytte» tårnet!

Det burde vært lagt til Vallø eller annet egnet sted det ville gitt en formidabel tilvekst av arbeidsplasser og fag miljø som burde gi gode synergier til hele regionen.