Det er gjort funn av plantevernmiddelet acetamiprid over grenseverdi. Funnet utgjør ingen akutt helsefare for voksne, men man kan ikke utelukke at funnet kan utgjøre en akutt helsefare for barn, opplyser Mattilsynet.

Produktet som trekkes tilbake, har best-før-dato 15.05.2023, varenummer 101805 og lot-nummer 450067226-14-059.

11.200 kilo sultanarosiner fra Erkanlar er solgt til frittstående dagligvarebutikker over hele landet. Rosinene selges i poser på 500 gram.

Importøren Elite en gros AS har stoppet salget av produktene og varslet butikkene om tilbaketrekkingen.