Forestill deg hvordan du kanskje må anstrenge deg bare for å klare å komme deg utenfor sykehusets vegger til fots, i rullestol, sengeliggende for å komme deg til sykehusets avmerkede røykeplass, som befinner seg mellom sykehusets tett trafikkerte hovedinngang og Halfdan Wilhelmsens allé. En tross alt avsatt røykeplass, uten skjerming for regn, vind, eksos og kanskje kritiske blikk fra forbipasserende..

Undertegnede tenker at det er bra med vedtak om røykfrie sykehus, men at det ikke er like greit hva som kanskje forventes eller tilbys de som er røykavhengige pasienter. Skal vi forvente at pasienter, i forbindelse med akutte sykehusopphold og kriser der og da, skal avvenne seg sitt røykebehov? Eller skal vi forvente at det gis et verdig tilbud som f.eks. tak over hodet, en levegg til røykende pasienter og deres pårørende, som ofte må hjelpe pasienten å komme seg hit, og ikke la røykeplassen være en tilleggsbelastning eller en skammens mur for dem det angår?

Jeg oppfordrer gjerne evt. ansvarlige eller avisen til å ta seg en tur til SiVs røykeplass, gjerne en dag i snøstorm for en vurdering eller reportasje.