Det er vondt å se at det ikke er lagt til rette for et røykeskur ved Sykehuset i Vestfold. Det har de klart på Ahus i Lørenskog.