I mange år har jeg vært vitne til hva rus gjør med et menneske. I mange år har jeg hørt og lært og sett hva rus gjør med hele familier. Det gjelder alle former for misbruk – både piller, alkohol og narkotika. Her skal jeg først og fremst snakke om illegale rusmidler – narkotiske stoffer. Med rus i nær familie og flere år som leder i en organisasjon for pårørende til rusbrukere, har jeg fått en del innsikt i hva rusbruk gjør med de som sliter med rus – og deres pårørende.

Når begynner det? Jeg kan både mene, synse og føle – men jeg tenker at det er viktig å forholde seg til fakta. Du røyker bare litt hasj, sier du eller tar bare litt oppkvikkende før en fest. Men jeg ser deg som er ute i samfunnet. Som går på gata. Som får hjelp av Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Evangeliesenteret og andre frivillige. Jeg ser at du sliter, og at du er avhengig og «detter ut av samfunnet». Og kanskje var du en av dem som «bare ruset deg til fest». Men det er en høy risiko å ta.

Kunne du i dag vært fri din avhengighet hvis du hadde fått hjelp og forståelse tidligere? Husk at ingen vet bakgrunnen for den som har «blitt tatt» av avhengighetens makt. Så døm ikke! Vi er alle like mye verdt, og ingen vet bakgrunnen for din situasjon. Jeg tror de fleste i dag har samme syn som jeg.

LES OGSÅ: Nå blir det mye mer blålys i gatene: – Vi har knapt hatt ressurser til annet enn kriser

Lavterskeltilbud

I dag er rusavhengighet underlagt helseloven. Det betyr at du har rett til helsehjelp som for alle andre «sykdommer». Hjelp der du er og da du trenger det. Fungerer det? Lavterskeltiltak på skoler og i din fritid. Noen du kan få råd og hjelp hos. Du skal ikke møte ventetid, lange samtaler og å vente på vedtak for å få den hjelpen du trenger. Du skal bli hørt, og få vite hvilke tilbud kommunen og helsetjenesten har til akkurat til deg.

Du har krav på en Individuell Plan (IP) med en fast kontaktperson. IP er en gruppe sammensatt for å gi deg den hjelpen du trenger. Det kan være lege, NAV, sosionom, psykiater o.a. Til å veilede deg, høre på deg og sammen legge planer for framtiden. Rett inn fra gata, uten timebestilling eller vedtak og ikke vente på at «ting ordner seg». Det kan være samtaler, avrusing, LAR, bolig eller ettervern. Alle muligheter som kan hjelpe deg til bedre liv og et liv uten rus.

Mange «tunge» rusbrukere snakker om behandling i LAR (legemiddelassistert rehabilitering), f.eks. metadon eller naltrekson. LAR har redusert overdosedødeligheten i Norge. Men det er vanskelig «å komme av», har mange bivirkninger og behandler kun opioider, for eksempel heroin. For hasj, amfetamin, kokain og piller hjelper ikke LAR. Mange er fornøyd med LAR, men mange ønsker også å komme av LAR. Flere overdosedødsfall viser f.eks. metadon i blodet. Men LAR fungerer bra for mange.

LES OGSÅ: Grov vold på Brygga: Knuste ansiktet på offeret, må sone ett år i fengsel

Sprøyterom og dagsdose

Gir det et verdigere liv? Hindrer det overdosedødsfall? Eller fører det til rusfrihet? Jeg har ennå ikke hverken hørt eller sett noen dokumentasjon på at et sprøyterom fører til rusfrihet. Evalueringen viser at sprøyteromsordningen i Oslo ikke er egnet for mennesker med både rusmiddelavhengighet og alvorlige psykiske lidelser eller atferdsproblemer (regjeringen.no). Det kan heller ikke bekreftes at sprøyterom reduserer overdosedødsfall. Drift av et sprøyterom koster millioner som kan brukes på bedre og mer effektive tiltak. Det er dokumentert at de fleste overdosedødsfall skjer i ensomhet enten hjemme eller alene.

«Høyesterett uttalte at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall. Det samme gjelder selve bruken av stoffene, skriver politiet.» (Ref tb.no). Skal det kun gjelde de som er avhengige? Kan noen se om jeg er avhengig hvis jeg går med en dagsdose i lomma? Hva er en dagsdose? Heroin, amfetamin, kokain? Hvor mye trenger jeg eller du? Trenger vi like mange gram pr. dag? Gjelder det alle former for illegale narkotiske stoffer? Hva med hasj, piller, «partydop» eller andre former for narkotiske stoffer? Dette kan bli innviklet.

LES OGSÅ: Nå er det mindre sannsynlig at du blir straffet for narkobruk: – Vi må tørre å tenke nytt


Bøter

Jeg er ikke for bøter slik at du «sitter med gjeld opp til ørene». Men narkotiske stoffer er illegale. De er ikke lov å produsere eller dyrke i Norge, og ikke lov å importere, men smugles ulovlig inn i landet. Kan nå dagsdosene kjøpes åpenlyst? Jeg vet det er vanskelig. For hvilke restriksjoner skal benyttes når noen blir tatt med illegale narkotiske stoffer på seg? Det trengs «et ris bak speilet». Hva med å få tilbud/påbud om behandling der og da? Et behandlingstilbud som er tilpasset deg? Som hjelper deg «opp på beina igjen»? Et system som gir deg muligheten til å leve et liv i «rusfrihet».

Kirkens Bymisjon, Evangeliesentret og Frelsesarmeen har lang erfaring med dette. Kanskje kunne det være et lavterskeltilbud/ alternativ til bøter? Det er noe som heter «dømmes til behandling». Jeg mener det bør brukes oftere, men lavterskeltilbud kan kanskje brukes som et forebyggende tiltak.

LES OGSÅ: Stort hemmelighold i smuglersak: – Litauer varetektsfengslet

Jeg har overhodet ikke «monopol på vettet». Jeg vet at hver eneste rusavhengig er forskjellige individer, bestemmer over sitt eget liv og trenger forskjellige tilbud etter som hvor de er i sin avhengighet. Men la oss se dem, høre på dem. Tønsberg kommune kutter nå millioner i lavterskeltilbud og tiltak innen rus og psykiatri. Tenk hvor mye både økonomisk, samfunnsmessig og i menneskelig lidelse det vil være heller å satse på mange av de flotte tiltak kommunen allerede har!