Gå til sidens hovedinnhold

Så har vi Tønsberg – en by mange elsker – men som jeg og mange andre arbeidere hater

Jeg undres ofte over mangel på respekt for andres tid – og da spesielt i vei- og trafikk sammenheng.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg kjører E18 sørover fra Oslo ca. kl. 15.00 en søndag i august. Klokka er ca. 15.00

Det er det enorme køer fra Asker mot Oslo – og slik har det vært i tiår. Hvorfor skal det være slik?

Dernest på høyde med Sande renskes det løse steiner – ikke i helga – men et felt er sperret og farten nedsatt – køen er ca. en mil – én mil. Hva med å jobbe kveld/natt eller i det minste fjerne sperringen i helga?

Rett før en tunnel nord for Holmestrand har en bil stoppet på veiskulderen – og Viking-bilen står i veien og sperrer det ene feltet – igjen enorme køer – flere km. Hva med å la den bilen stå til helgerushet er overstått?

Så vet jeg at utenfor Sem så har de rensket fjell i snart et år og har dermed stengt et felt med veldig lange køer som resultat. Her burde man jobbet døgnkontinuerlig eller fjernet sperringer i rush tid.

Så har vi Tønsberg – en by mange elsker – men som jeg, og jeg antar mange andre arbeidere hater. Vi som må touche innom/eller gjennom Tønsberg i rushtiden – vi hater Tønsberg.

Det er kø inn om morgenen og kø ut om ettermiddagen. Og sperringer, lysreguleringer, kanalbro og annet herk som ødelegger ellers gode dager.

Og nå skal de stenge Frodeåstunnelen i 8 uker – skal de bygge ny eller? Eller er det 2 mann som jobber 08-16? Her burde man jobbet døgnkontinuerlig og fått dette ned på et akseptabelt tidsnivå. Verst av alt er å se MDG wannabes som vil stenge Nedre Langgate for trafikk – tipper det er pensjonister eller andre som har tid til å rusle i Tønsberg i rushtiden – sikkert fint det.

Det virker på meg som vei myndigheter/stat og kommune ikke tenker gjennom sine «vedtak». Hvorfor kan ikke 3 mann på E18 Sande bruke 1t på å rydde sperringene hver helg – så slipper 10000 biler 15-30 min forsinkelser (15 min og 10000 biler er ett årsverk i tid).

Hvorfor vedtar man å stenge Frodeåstunnelen i 8 uker – når det trolig kan gjøres på 1 uke med riktig planlegging/døgnjobbing/bemanning?

Jeg vet at svaret er penger – men for disse instansene burde samfunnsøkonomi/miljøhensyn veie opp for det minimale de sparer på å drøye tid/spare rydding etc.

Jeg kan fortsette med veien ut til Tjøme. Tidlig på 90-tallet var det nesten 70 fartsgrense hele veien. Veien var smalere og det fantes ikke gang og sykkelsti. Nå er veien bedre og bredere, gang og sykkelsti finnes – til og med brostein pyntet noen steder. Men nå er det også 26 fartsskilt endringer mellom Kanalbrua og Tjøme sentrum. Videre, de fleste veiarbeid prosjekter på denne strekningen påbegynnes ofte i den tiden når Oslofolket kommer (april/mai/juni)– dermed oppstår det store køer. På to av de tre stedene hvor det er laget fartsdumper det siste året passerer det i snitt to personer i døgnet – så her må noen ha gjort en regnefeil – lage fartsdump hindring i veien for 3–4000 bil passeringer i døgnet for noen få personer – hva med å sette opp lysregulering – så kunne vi stoppet når det var nødvendig. I stedet humper vi i vei.

Takk for at jeg fikk avreagere.

Kommentarer til denne saken