Med stor respekt for politiet, leser jeg innlegget i dagens avis: De usynlige ofrene, skrevet av en politimann.  Det er så hjertegodt skrevet  med et viktig budskap om medmenneskelighet. Mens jeg leser dette, kommer jeg til å tenke på et tidligere innlegg  fra en annen politimannen: Politimannens 10 bud for livet. Dette sto i TB fredag 11 januar i år. Det slo meg at disse viktige budskapene kanskje var skrevet av den samme politimannen? Jeg hadde tatt vare på innlegget, og ganske riktig var navnet på innsenderen den samme på begge innleggene.

Stor takk, Bjørn Druglimo, for alt du gir av deg selv med så viktige budskap!

Så godt å vite, at politiet har mennesker som deg med hjerte for oss alle.

Les også

Politimannens 10 bud for livet