Å oppnå globalt atomvåpennedrusting er at av FNs eldste mål. Atomnedrustning var tema for den første resolusjonen vedtatt i FN i 1946. I 1959 vedtok FN målet om total atomnedrustning og for alle andre masseutryddelsesvåpen. Dette har vært et hovedmål for alle FNs generalsekretærer. I 2013 vedtok generalforsamlingen at 26. september skulle være den internasjonale dagen for total ødeleggelse av alle atomvåpen. I Norge markeres dette med en rekke arrangementer i regi av partnerorganisasjoner i den internasjonale kampanjen for atomvåpenforbud, ICAN.

I 2017 stemte 122 land for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Samme året fikk ICAN Nobels fredspris for sin innsats for atomvåpenforbud. Forbudet blir internasjonal folkerett når 50 land har ratifisert avtalen. Pr i dag har 70 land signert avtalen har ratifisert den. Den norske regjeringa er en av de få statene som ikke støtter forbudet!
Både regjeringens egen utredning og fredsorganisasjonene mener at det ikke er noe juridisk til hinder for at Norge kan støtte forbudet selv om vi er NATO-medlem. Regjeringen mener likevel at det ville være en uvennlig handling mot vår allierte USA. Men samtidig er det en veldig uvennlig handling overfor flertallet av verdens land som ikke har atomvåpen, og som ønsker at de forbys, at vi ikke støtter forbudet!

Forskerne mener at faren for atomkrig i dag er større enn under den kalde krigen. Det er fortsatt mer enn 14.000 atomvåpen i verden. Det er planer om fornying og opprusting. USA og Russland har sagt opp nedrustningsavtalen fra 1980-åra som fjernet mellomdistanserakettene fra Europa. Det er stor grunn til å frykte at START-avtalen som begrenser de interkontinentale rakettene, også bli sagt opp når den skal fornyes neste år.

Så lenge som atommaktene ikke støtter forbudet, vil de ikke forsvinne selv om de forbys. Men forbudet vil bidra til at det blir vanskeligere å true med atomvåpen. At det er forbud mot å produsere atomvåpen vil gjøre at det blir mindre attraktivt for private firmaer å bidra i slik produksjon. Det vil bli vanskeligere for atomstatene å lagre atomvåpen i andre land. Forbudet kan være starten på å bygge tillit mellom land i stedet for opprusting og mistenksomhet.

Undersøkelser har vist at det store flertallet av det norske folket støtter atomvåpenforbudet. Nå krever vi at regjeringa følger folkeviljen og tilslutter seg atomforbuds-avtalen slik vi har signert avtalene mot andre umenneskelige våpen som kjemiske og biologiske våpen og miner.

I Vestfold arrangerer Nei til atomvåpen et åpent møte der Akari Izumi vil fortelle fra sitt besøk i Hiroshima i august. Akari Izumi er halvt japansk og er ansatt som daglig leder i Nei til atomvåpen.