Sa verken ja eller nei til hallplanene: – Litt for mange ting henger litt i løse lufta

Rådmannen ville si nei. Høyre ville si ja. Men flertallet i utvalget for kultur, idrett og folkehelse ville ikke realitetsbehandle søknaden fra Stiftelsen Flint Idrettshall.