Det har vært et uhell på E18 rett etter Løkentunnelen. Det skaper utfordringer for alle som er på vei til jobb nordover.

Trafikken går i ett felt forbi ulykkesstedet, men Statens Vegvesens trafikk-kart melder om litt forsinkelser fra avkjøringen ved Kleivbrottet, og nesten helt til Kobbervikdalen før Drammen.

– E18 Brattfoss bru, i Holmestrand kommune: Redusert fremkommelighet i nordgående retning rett etter Løkentunnelen. Trafikken passerer i ett felt.

– Politi og ambulanse fremme på stedet. Uhellet er skjedd ved Brattfossbrua – i nordgående kjøreretning. Involverte tilsees av ambulanse. Politiet jobber på stedet med å få oversikt over hendelsen, samt trafikkavvikling, melder Sør-Øst Politidistrikt.

Klokka 8.30 er det bare åtte minutter forsinkelse på strekningen i nordgående retning.