I disse dager leses det valgprogrammer med håp om å finne det ene partiet som kan løse alt vi ønsker oss. Viktig å være klar over at ingen partier får gjennom alt de har på programmet. Kanskje lykkes de bare med noen få saker. Kommunestyret vil bestå av en miks av representanter fra alle de ulike partiene og da blir også politikken slik. Når du skal velge parti er det selvsagt viktig å få inn flest mulig kandidater som deler ditt syn på hva som er viktig og hvordan ting skal gjøres i kommunen. Men like viktig er det å få inn folk som har evnen til å samarbeide med de andre. Folk som er gode til å argumentere for sin sak, men ikke minst også har evnen til å lytte til andre og skifte mening når det legges frem fakta og synspunkter i saker man selv ikke hadde tenkt over. Evnen til å finne gode løsninger sammen med andre partier enn sitt eget er egenskaper som bør verdsettes høyt i politikken.

Jeg har sittet som gruppeleder i 2 år for Venstre i Færder kommune. Det har vært en interessant og lærerik periode. Jeg har fått både ris og ros fra omverden for vår innsats. Det er mange saker vi i Venstre gjerne skulle sett at vi fikk til og som våre støttespillere savner fra oss. Men vi er bare en liten brikke i et stort kommunestyre. Vår strategi var derfor å være en del av posisjonen og satse på at vi der kunne nå frem med god faktabasert argumentasjon om saker som opptar oss. Og det har vi lykkes med. Takket være våre samarbeidspartnere i H, Frp og Krf. Her møtte vi politikere som virkelig var villig til å lytte til oss, selv om de hadde et flertall uten vår støtte. Vi klarte i mange saker å overtale våre samarbeidspartier til å støtte vårt syn. Og selvsagt møtte vi og gode argumenter fra disse som vi innrettet oss etter. Politikken er et sted man må være villig til å gi og ta, men også stå knallhardt fast på de sakene som går til kjernen av det du jobber for. Da må de andre ha respekt for det. Samarbeidet i posisjonen mellom H, Frp, Krf og V har i den perioden vi går ut av vært særdeles god. Venstre har blitt invitert til å komme med forslag og synspunkter til utvalg vi ikke har sittet i. Det har vært en gjensidig respekt for hverandre og vi har også vist vilje til å komme opposisjonen i møte når de har fremmet gode saker og argumentert for det.

Som gruppeleder i Venstre i to år vil jeg takke alle partiene i kommunestyret for godt samarbeid, og særlig partiene i opposisjonen vi hadde så god dialog med. Tom Mello som gruppeleder for Høyre, og nå ordførerkandidat, har min største respekt for måten han inkluderte og lyttet til alle og var villig til å finne gode løsninger sammen. Jeg vet at Venstres deltagelse i posisjonen har flyttet det borgerlige samarbeidet mer mot sentrum og en grønnere og mer miljøvennlig politikk. Venstre ønsker å fortsette den linjen og være den i posisjonen og trekke politikken mot grønne og bærekraftige løsninger. Så ønsker du et borgerlig flertall, politikere som er gode på samarbeid, en kommune uten en usosial eiendomsskatt, men samtidig en sterk fokus på miljø i alle politikkområder, så stemmer du Venstre og gir oss en sterk og tydelig stemme i et posisjonssamarbeid.