Gå til sidens hovedinnhold

Samfunnsansvaret på Langøya - Kun å deponere, eller å gjøre noe med det?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre ved Ola Elvestuen ble intervjuet om Langøya i NRK Vestfold og Telemark 2016;

"Elvestuen mener Staten må lære av det de gjorde i 2003."

–" Man bør lære av det jeg mener var en feil når man solgte Langøya i sin tid. Man mistet kontrollen over hva anlegget faktisk skulle brukes til. Fra Langøya ble solgt til Gjelsten i 2003, og frem til i dag, har vi fylt opp det som har vært et velfungerende anlegg for å ivareta giftig avfall, med andre forurensede masser. På den måten måtte anlegget stenges lenge før det er var nødvendig."

2019, Ekspertutvalget om Langøya; Langøyas kapasitet har fremstått som en barriere for teknologiutvikling og nyetableringer.

NOAH på sin side påberoper seg et samfunnsansvar, men..

Siden privatiseringen av NOAH i 2003, hva er blitt gjort for å utvikle konseptet i sirkulær retning?

Hvilke teknologier har NOAH utviklet for å gjenvinne ressursene som finnes i de enorme mengdene flyveaske de mottar?

Hva er gjort for å minimere avfallsmengdene som går til deponering?

Er samfunnsansvaret kun å deponere, eller gjøre noe med det?

For å sitere Bård Stranheim fra en artikkel i Teknisk Ukeblad i 2018, om utvikling og bruk av renseteknologi, kontra dagens Langøya konsept:

"Skal vi utsette problemet gjennom deponi og forurensing eller skal vi ta grep og innføre nye teknologi som også bevarer ressursene, spør Stranheim og konkluderer slik:

– Det er 2,4 millioner husstander som gjennom renovasjonsavgiften betaler for forsvarlig håndtering av avfallet sitt. Dette avfallet genererer flyveaske som kan være et stort problem eller en viktig ressurs. Hva vil ekstrakostnaden bli for bærekraftig håndtering? Jeg tror det blir en marginal kostnad som vi er villige til å dekke for å si til våre barnebarn at vi hadde mot til å ta det rette valget."

Så, Erna Solberg og Sveinung Rotevatn, skal vi etablere et deponi fra fortiden i morgen, eller skal vi tilrettelegge for gjenvinning av fremtidens ressurser i dag?

Valget er ikke spesielt vanskelig, forslaget om Dalen gruver er ikke bare uforsvarlig hva angår helse, miljø og sikkerhet, det er også uforsvarlig å fortsette å kaste bort fremtidens ressurser på det viset vi gjør i dag.

Kommentarer til denne saken