Gå til sidens hovedinnhold

Sammen om et sterkt reiseliv i Vestfold: Nå handler det om å redde bedrifter og arbeidsplasser.

Artikkelen er over 1 år gammel

2019 var et fantastisk år for reiselivet i Vestfold. For 2 måneder siden kunne hotellene i Tønsberg og resten av Vestfold fortelle om fantastiske resultater for fjoråret, og samtidig kunne vi fornøyd konstatere at også 2020 så svært lovende ut.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prognosene som vi hadde lagt for 2020 kunne allerede legges til side. For en drøy måned siden innså vi at også de nye prognosene måtte legges vekk. Krisen var et faktum.

Reiselivet var en av de første næringene som virkelig fikk kjenne på de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Gjennom å ta raske grep om den nye situasjonen, sammen og hver for oss, har vi på svært kort tid klart å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak. Det som bekymrer oss nå, er at vår næring sannsynligvis vil bli blant de siste som kommer tilbake til business as usual. Det hjelper lite at kostnadene er kraftig redusert, så lenge inntektene er borte.

Tiltakene har rammet reiselivet

Visit Vestfold har med sin fagkompetanse, handlekraft og omstillingsevne - kombinert med stor omsorg for sine medlemmer - vært en svært viktig bidragsyter overfor sine mer enn 200 medlemmer. Mange av medlemmene er mindre, selvstendige bedrifter uten kjedetilhørighet. Tiltakene som er igangsatt med nedstengingen av Norge, har rammet reiselivet knallhardt. Retningslinjene som har blitt kommunisert og kompensasjonsordninger som har blitt lansert, har i liten grad truffet reiselivets aktører. Her har Visit Vestfold inntatt en viktig rolle som samtalepart, informasjonsformidler og tilrettelegger av møtearenaer. Blant annet ved å invitere til møter der medlemmer får luftet sine problemstillinger direkte med premissleverandørene, og for å skape nettverk og erfaringsutveksling på tvers av bedrifter og kommunegrenser.

Les også

Dramatisk situasjon for Quality Hotel Tønsberg: – Kan ta to år å komme tilbake til normalen

For at reiselivsnæringa i Vestfold skal være best mulig rustet til å gripe de mulighetene som åpner seg så snart verden vender tilbake til en slags normaltilstand, er det avgjørende for oss å ha et sterkt og tydelig destinasjonsselskap med på laget. Vi er takknemlige for at Vestfold og Telemark fylke ser betydningen av et sterkt reiseliv, og derfor har bevilget kr. 2.5 mill ekstra til selskapene de har avtaler med. I et normalår bidrar næringsaktørene betydelig til Visit Vestfolds virksomhet, her har Visit Vestfold vært tidlig og tydelig på ballen, og vil legge frem forslag om bortfall av markedsbidrag i 2020 som en konsekvens av situasjonen. Det viser at Visit Vestfold lever og ånder med den næringa de samler, og forstår at det ikke er manglende behov for fellesskap, men for at vi skal ha aktører i fellesskapet så må økonomiske krav bortfalle. For nå handler det om å overleve.

Les også

Omstillingen i mars er «peanuts» i forhold til det vi står ovenfor nå

Nå må vi redde arbeidsplasser

Gjennom sine tjenestekjøp har også kommunene i Vestfold bidratt økonomisk, slik at Visit Vestfold har kunnet sørge for utvikling, forsterking og økt omsetning innen vår næring, og samtidig bidratt til økt verdiskapning i kommunene.

Nå handler det om å redde bedrifter og verdifulle arbeidsplasser. Det handler om å beholde posisjonen som et attraktivt reisemål, både for ferie, forretnings og konferansegjester. Det handler om å sikre skattekroner til kommunekassa. Og det handler om levende lokalsamfunn, der reiselivet er en viktig motor for å holde hjulene i gang.

Les også

Nok et Tønsberg-hotell stenger dørene: – Vi beklager

For å lykkes med dette, må næringen fortsatt stå samlet. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet gjennom destinasjonsselskapet vårt, som har vist seg å være en verdifull arena for både små og store aktører. Vårt håp er at også kommunen ser hvilken verdi Visit Vestfold har for oss - ikke bare for reiselivet med sine aktører og gjester, men også for våre medarbeidere, lokalsamfunn, leverandører, kunder og øvrig næringsliv i Tønsberg.

2020 er ikke tida for å diskutere hvordan vi skal organisere oss, 2020 er tida for å jobbe sammen med ett felles mål. Vårt mål er klokkeklart; et fortsatt sterkt og bærekraftig reiseliv i Tønsberg og Vestfold!

Les også

Stenger hotellet og permitterer ansatte – nå vil de gjøre noe helt spesielt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.