Nå er ferien over for mange. Vi har blitt kjent med vårt land på en ny måte nå som vi har reist på kryss og tvers i vårt flotte, langstrakte land. Noen landegrenser er åpnet og med det har vi fått mer bevegelser til og fra utlandet, noe som igjen har ført til økning av Covid19-smitte.

Noen tar til orde for at hjemmekontor skal være regelen mer enn unntaket. Noen sier «ja takk, begge deler».
Vi vet at hjemmekontor i denne pandemiperioden gjerne har ført til kortere saksbehandlingstid innenfor flere områder. Sykefravær har gått ned, de ansatte sier at de har følt mindre stress, og de har fått mer overskudd til familien nå som de har hatt hjemmekontor, og ikke sitter i åpne kontorlandskap.

Fagforbundet Vestfold og Telemark mener at arbeidsplassen har en egenverdi som samlingsplass, kunnskapsarena og som en kollektiv base for de ansatte, men vi har alle et felles ansvar for å dempe spredning av Covid 19. Fagforbundet er opptatt av at lov- og avtaleverket skal følges, og at de ansattes medbestemmelse skal ivaretas. Hjemmekontorløsning er tillitsbasert. Det stilles spesielle krav både til ledelse, verneombud, tillitsvalgte og ansatte ved hjemmekontorløsninger, for at hverdagen skal fungere. Dette er dugnad på høyt nivå, og det er viktigere enn noen gang at vi tar vare på hverandre, ser hverandres utfordringer, samtidig som vi beholder lagfølelsen på arbeidsplassen vår.

Det må ikke bli slik at tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven blir tilsidesatt. Satsing på hjemmekontor som permanent arbeidsplass-løsning, vekker bekymring.

Fagforbundets hovedanliggende er at rutiner og regler for mer permanente hjemmekontorløsninger må utarbeides sammen med partene i arbeidslivet. Det kan ikke bli ensidig opp til arbeidsgiver hvordan disse løsningene skal være. Sammen om fremtiden!